Retur til hovedsiden

mandag 15. mars 2010

Viktigheten av kildesortering!

Norsk husholdning kan bli klimanøytral med økt kildesortering!

Ill.foto: Morten Holm, Scanpix

Østfoldforskning skriver på sine nettsider at en realistisk økning av kildesortering av matavfall og plastemballasje i husholdningene, samt reduserte mengder avfall til deponi, vil medføre at avfallshåndtering av husholdningsavfall vil bli tilnærmet klimanøytral, og dermed gi en besparelse av dagens utslipp av klimagasser tilsvarende årlige utslipp fra ca 200 000 personbiler. Dette er således nettopp et resultat av hva "de mange bekker små" med kildesortering kan bidra med.

Les mer på: http://www.ostfoldforskning.no/mange-bekker-sma---inlegg.aspx

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar