Retur til hovedsiden

onsdag 17. mars 2010

Fredrikstad, Sarpsborg og Bergen dårligst på miljø

Fredrikstad, Sarpsborg og Bergen kommer dårligst ut i Miljøverndepartementets store undersøkelse om forventningene til «Fremtidens byer» i Norge.


Undersøkelsen legges frem på en stor konferanse i Oslo idag og er gjennomført av TNS Gallup.

Hensikten har vært å kartlegge hvordan innbyggerne i Norges 13 største byer ser på egen kommunes innsats for å skape en miljøvennlig by i fremtiden.
Drammen kommer best ut av undersøkelsen.

Nærmere 4000 mennesker har deltatt i undersøkelsen. De har bl.a. svart på spørsmål om hvordan kommunen tilrettelegger for kollektivtrafikk, gang/sykkelstier, håndtering av spesialavfall, etablering av kjøpesentra utenfor bykjernen, gjenbruk og fjernvarme.
På en skala fra 1- 6 får Fredrikstad, Sarpsborg og Bergen en score på 2.9.

Se hele undersøkelsen her:
http://www.regjeringen.no/upload/subnettsteder/framtidens_byer/Dokumenter/Rapport1.pdf

2 kommentarer:

  1. Det går jo ut ifra at innbyggerene har kunnskap da. SArpsborg driver storstilt utbygging av fjernvarme i Sarpsborg sentrum, alikevel scorer de ikke utpreget godt på denne.

    SvarSlett
  2. Det er helt riktig at det går ut fra innbyggernes oppfatning av sin egen kommune. Det må da være kommunens oppgave å markedsføre seg som en miljøvennlig kommune. Først da vil det ha en effekt på innbyggerne, og smitter miljøengasjement over på dem!

    SvarSlett