Retur til hovedsiden

onsdag 17. mars 2010

Fredrikstad, Sarpsborg og Bergen dårligst på miljø

Fredrikstad, Sarpsborg og Bergen kommer dårligst ut i Miljøverndepartementets store undersøkelse om forventningene til «Fremtidens byer» i Norge.


Undersøkelsen legges frem på en stor konferanse i Oslo idag og er gjennomført av TNS Gallup.

Hensikten har vært å kartlegge hvordan innbyggerne i Norges 13 største byer ser på egen kommunes innsats for å skape en miljøvennlig by i fremtiden.
Drammen kommer best ut av undersøkelsen.

Nærmere 4000 mennesker har deltatt i undersøkelsen. De har bl.a. svart på spørsmål om hvordan kommunen tilrettelegger for kollektivtrafikk, gang/sykkelstier, håndtering av spesialavfall, etablering av kjøpesentra utenfor bykjernen, gjenbruk og fjernvarme.
På en skala fra 1- 6 får Fredrikstad, Sarpsborg og Bergen en score på 2.9.

Se hele undersøkelsen her:
http://www.regjeringen.no/upload/subnettsteder/framtidens_byer/Dokumenter/Rapport1.pdf