Retur til hovedsiden

fredag 21. mai 2010

Miljøsertifisering av en barnhage

Lunde Barnehage på Kråkerøy i Fredrikstad er i gang med Miljøfyrtårnsertifisering. Dette er en spesiell og krevende prosess, dels fordi den innbefatter barn.Kravene for å bli miljøfyrtårnsertifisert som barnehage innbefatter at barna også blir involvert i miljørutinene. Dette er en veldig spennende erfaring for miljøfyrtårnkonsulenten. Man må da tenke anderledes og pedagogisk i gjennomførelsen. Barna skal involveres i områder som kildesortering, kompostering og enkle rutiner som kun ett tørk papir når man har vasket hendene. Også foreldre skal informeres om barnehagens satsing. En del av det barna lærer blir ofte tatt med hjem, og praktisert der.

Å lære barn om miljøtiltak vil kunne gi gode resultater når de vokser opp. Vi tar med oss barnelærdomen i oppveksten.

tirsdag 18. mai 2010

Plastgjenvinningen i 2009 er hittil høyeste

Aldri har vi gjenvunnet så mye plast.


Plastgjenvinningen i Norge er i ferd med å stige til nye høyder. I 2009 ble over 34 % av plastemballasjen som ble brukt i Norge materialgjenvunnet. I tillegg ble ca 50 % energiutnyttet. I rene tall betyr dette at så mye som 46 084 tonn ble materialgjenvunnet, men 67 003 tonn ble energiutnyttet. Til sammen ble 113 206 tonn plastemballasje gjenvunnet.

onsdag 12. mai 2010

Første miljøfyrtårnbedrift i Rakkestad

Rakkestad kommune vedtok tidligere i år å bli Miljøfyrtårnkommune. Nå har de fått sin første Miljøfyrtårnbedrift!

Servicebil Hygienepartner

Taro AS (www.hygiene-partner.no) ble miljøfyrtårnsertifisert 11. mai 2010, som første bedrift i Rakkestad kommune. Sertifikat vil bli utdelt på et senere tidspunkt, og vil bli foretatt av Ordfører i kommunen. Dette vil, som tradisjonen tro, bli utført med en høytidelig sermoni.

Vi gratulerer!

fredag 7. mai 2010

Reiselivsbransjen satser på økt miljømerking

Reiselivsbransjen i Norge har de senere år satset på økt synligjøring av miljømerker for å trekke flere turister!I et land som Norge, som fremmer bærekraft i reiselivet, må reiselivsbedriftenes miljøinnsats bli en mer sentral del av profileringen. Innovasjon Norge er derfor nå i gang med en presentasjon av miljømerker og miljøsertifiseringer på reiselivsportalen visitnorway.no. Her vil sentrale miljømerker en turist møter på reise i Norge presenteres, og bedrifter med miljømerker være lett å finne. De enkelte produktsider merkes med bedriftens spesifikke miljømerke. Merker som legges inn er Miljøfyrtårn, Svanen, ISO 14001 og Norsk Økoturisme.

Dette er en klar konsekvens av at turister i Norge er miljøbevisste, og har miljøengasjement som et kriterie for å velge reisemål og overnattingssted. Både overnattingssteder, hotellkjeder, opplevelsessteder, festivaler, m.m. i Norge er i full gang med å miljøsertifisere seg.