Retur til hovedsiden

torsdag 25. mars 2010

Posten må respektere bedriftenes ønsker!


Privatpersoner kan reservere seg mot uadressert reklame ved å klistre en merkelapp på postkassen, som sier "Uadressert Reklame - Nei Takk".

Men denne muligheten har ikke registrerte firmaer. Og dette er det posten som bestemmer. Dette er jo veldig spesielt når en tenker på hvem som eier Posten, nemlig staten. Fra nasjonalt hold påpekes det nemlig at det er viktig å få ned papirbruken, og så er Posten, med sin uadresserte reklame, en av de største synderne.

Staten er inne og støtter vår nasjonale miljøsertifisering Miljøfyrtårn. Et av kravene for sertifisering er å begrense/stoppe mottaket av uadressert reklame, men dette er altså umulig?

Problemet ligger vel til syvende og sist i det faktum, at uadressert reklame gir enorme inntekter til det statlig eide Posten. Men Posten må også være klar over at mottakerne av allt dette - for mange - papirsøppelet, også er kunder av nettopp Posten. Og det er elendig kundebehandlig å lempe postbokser fulle av "søppel" mot kundenes vilje!

Skal vi mene noe med å redusere papirforbruket her i landet, MÅ Posten endre sitt regelverk her i denne praksisen! Bedrifter MÅ få muligheten til å reservere seg mot uadressert reklame!!!

fredag 19. mars 2010

En times miljøengasjement i året er ikke nok!

Konkurranser mellom rivaliserende byer skaper engasjement - Men hva med resten av året?De siste dagene har ordførerne i Fredrikstad og Sarpsborg versert i østfoldpressen for å markedsføre bykampen i strømsparing under Earth Hour lørdag 27. april. Det er vel neppe noe som skaper mer engasjement, enn en bykamp mellom de to byrivalene.

Ut fra de siste dagenes medieutspill skulle man jo tro at de to byene har et stort miljøengasjement? Men dessverre er ikke ordførenes, og byenes engasjement like stort resten av året. Begge byene er med i "Fremtidens byer" som nylig hadde en undersøkelse om hvordan innbyggerne oppfattet sine byers miljøengasjement.

I undersøkelsen fikk både Fredrikstad og Sarpsborg laveste karrakter (2,9) i undersøkelsen fra sine innbyggere. Da hjelper det lite å stå på barrikadene og slå seg på brystet for å spare strøm en time i året. Det er nemlig 8759 timer til i året, hvor man også må vise til litt engasjement. Om ikke byene selv går foran som gode eksempler, er det vanskelig å få med seg befolkningen på det samme engasjementet.

Kommunene, med ordførerne i spissen, må markedsføre miljøengasjement gjennom hele året. Det nytter lite å vedta miljøsaker, og holde store festtaler om miljøengasjement - hvis ordene ikke blir satt ut i praksis. I hvilken grad legges det for eksempel vekt på miljøengasjementet til bedrifter som er kommunenes leverandører - eller er det kun pris som vektlegges?

Her har orførerne litt å ta tak i - lag en konkurranse i miljøengasjement som går gjennom hele året, og som skaper det engasjementet i befolkningen som en times konkurranse en gang i året!

Delta på Earth Hour på Facebook:
http://www.facebook.com/search/?q=earth+hour&init=quick#!/event.php?eid=153631202865

torsdag 18. mars 2010

Hva motiverer norske bedrifter til å satse på miljø

Motivdrivere til klima arbeid i norske bedrifter er flere.

Her er de viktigste:

·               Bedre miljø

·               Effektivitet

·               Branding

·               Fornøyde medarbeidere

·               Beskyttelse av bedriften

·               Konkurransefordel

Det er en tendens til et skifte fra en reaktiv og avventende holdning der man utelukkende lever opp til lovgivingens minimumskrav, over mot en mer positiv, aktiv og fremsynt strategi som utnytter klimadagsordenen til å skape konkurransefordeler og økte marginer.

Mange bedrifter velger å lage en klimastrategi for å styrke en merkevare og et merkenavn.

Redusere kostnader, begrense risiko og bedre omdømme er noen av årsakene til at bedriftene velger å satse på en progressiv klimastrategi.

Andre årsaker kan være rekruttering: Unge mennesker ønsker å jobbe med virksomheter som har en profil i forhold til klima og miljø. Noen prosesser er også drevet frem av kunder som stiller stadige høyere krav til produsenter og leverandører. En annen svært viktig faktor er lovgiving.

Kilde: Konsulentguiden

Er din leverandør miljøsertifisert?

Miljøindex har oversikten om din leverandør eller kunde er miljøsertifisert.

miljoindex.no

Miljøsertifiserte bedrifter har krav på seg til å sjekke sine leverandørers miljøengasjement. Er din bedrift miljøsertifisert, hjelper Miljøindex hjelper deg med å finne leverandører som tar miljøet på alvor. Her finner du bedrifter som er Miljøfyrtårnsertifisert, ISO19001 sertifisert og svanemerket.

www.miljoindex.no

onsdag 17. mars 2010

Fredrikstad, Sarpsborg og Bergen dårligst på miljø

Fredrikstad, Sarpsborg og Bergen kommer dårligst ut i Miljøverndepartementets store undersøkelse om forventningene til «Fremtidens byer» i Norge.


Undersøkelsen legges frem på en stor konferanse i Oslo idag og er gjennomført av TNS Gallup.

Hensikten har vært å kartlegge hvordan innbyggerne i Norges 13 største byer ser på egen kommunes innsats for å skape en miljøvennlig by i fremtiden.
Drammen kommer best ut av undersøkelsen.

Nærmere 4000 mennesker har deltatt i undersøkelsen. De har bl.a. svart på spørsmål om hvordan kommunen tilrettelegger for kollektivtrafikk, gang/sykkelstier, håndtering av spesialavfall, etablering av kjøpesentra utenfor bykjernen, gjenbruk og fjernvarme.
På en skala fra 1- 6 får Fredrikstad, Sarpsborg og Bergen en score på 2.9.

Se hele undersøkelsen her:
http://www.regjeringen.no/upload/subnettsteder/framtidens_byer/Dokumenter/Rapport1.pdf

tirsdag 16. mars 2010

Earth Hour - bykamp i strømsparing

Fredrikstad og Sarpsborg utfordrer hverandre i bykamp i strømsparing under Earth Hour lørdag 27. mars kl. 20.30 - 21.30.

http://environmentdebate.files.wordpress.com/2008/03/earth-hour.jpg

De to kommunene maner sine innbyggere, gjennom byenes lokalaviser, til kamp for å vinne denne bykampen. Konkurranseinstiktet mellom disse to byene har alltid vært høyt, så det kan bli en spennende kamp om hvem som vinner dette rival-oppgjøret?

Uansett hvilken av byene som vinner, vil også miljøet gå seirende ut denne timen!

Mer om kampen:

http://www.f-b.no/nyheter/bykamp-ogsa-i-stromsparing-1.4911676

http://www.sa.no/lokale_nyheter/article5023921.ece


Delta på Earth Hour på Facebook:

http://www.facebook.com/search/?q=earth+hour&init=quick#!/event.php?eid=153631202865

mandag 15. mars 2010

Viktigheten av kildesortering!

Norsk husholdning kan bli klimanøytral med økt kildesortering!

Ill.foto: Morten Holm, Scanpix

Østfoldforskning skriver på sine nettsider at en realistisk økning av kildesortering av matavfall og plastemballasje i husholdningene, samt reduserte mengder avfall til deponi, vil medføre at avfallshåndtering av husholdningsavfall vil bli tilnærmet klimanøytral, og dermed gi en besparelse av dagens utslipp av klimagasser tilsvarende årlige utslipp fra ca 200 000 personbiler. Dette er således nettopp et resultat av hva "de mange bekker små" med kildesortering kan bidra med.

Les mer på: http://www.ostfoldforskning.no/mange-bekker-sma---inlegg.aspx

torsdag 11. mars 2010

Tjen penger på å levere utrangert PC-utstyr

Å selge noe verdiløst for gode penger, og redusere investeringsutgiftene i nytt utstyr - uten å redusere funksjon eller kvalitet.

Det er grønn it anno 2010.


Greentech har så langt jobbet med sikker sletting av gamle data og miljøvennlig avhending av gammelt it-utstyr. Nå utvider de salgsdelen av bedriften, og gir kommisjon av videresalgssummen av brukt datautstyr til bedrifter som leverer inn sitt gamle datautstyr. Vi får dermed gjenbruk av datautstyr, som eller ville blitt kassert. Dette kan fort utgjøre ti-femten prosent av prisen for en ny pc. Og dette er salg av anleggsmiddel som er fullt ut avskrevet og "verdiløst" i regnskapet.

De brukte PC'ene selges videre med tre års garanti. Kunder er skoler og virksomheter i offentlig sektor som trenger store mengder standard it-utstyr.

For avhender er det snakk om god økonomi og miljø. For kundene er det snakk om å få en tidsmessig utstyrspark til lav pris.

tirsdag 9. mars 2010

Energiattest på bolig

Fra 1. juli må du ha energiattest på din bolig hvis du skal selge eller leie ut. Men det er ingen grunn til å vente, energimerk din bolig allerede nå!


For å få energiattesten må du fylle ut et skjema, som du finner på www.energimerking.no. Du trenger pinkoder til MinID, gårds- og bruksnummer og kommunenummeret der du bor.

MinID er din private innlogging til offentlige tjenester. Nye pinkoder kan bestilles på www.minid.difi.no.

Opplysningen som det bes om går på byggeår, størrelse på boligen, oppvarming, m.m. Ut fra det du svarer vil du til slutt få en karrakter, hvor A er best og G er dårligst. Eksisterende boliger vil gjerne ligge på E, F og G. Men man kan gjøre en del tiltak for å bedre sin energikarakter. Dette kan være å etterisolere, skifte vinduer, installere varmepumpe, o.l.

Energimerking blir obligatorisk for alle med bolig og fritidsbolig over 50 kvadratmeter fra 1. juli. Energiattesten er gyldig i ti år og skal ligge ved salgsdokumentene i en salgs- og utleiesituasjon.

Har du spørsmål vedrørende energimerkin/attest svarer Enova deg gratis på telefon 800 49 003, på e-post eller nettprat på www.enova.no.

mandag 8. mars 2010

Rakkestad kommune blir Miljøfyrtårn-kommune


Kommunesturet i Rakkestad vedtok 4. mars å søke medlemskap i Stiftelsen Miljøfyrtårn. Dermed er det klart lys for bedrifter og virksomheter i kommunen å kunne sertifisere seg som Miljøfyrtårn-bedrifter.

Miljøfyrtårn er forøvrig den norske standarden for miljøsertifisering.


Vedtaket finner du her:
http://www.rakkestad.kommune.no/getfile.aspx/document/epcx_id/13687/epdd_id/16569

fredag 5. mars 2010

Overskuddsvarme fra datasenter skal benyttes til fjernvarme

Når datasenteret er fullt utviklet skal det utvikles nok overflødig varme til å varme opp 1 000 hus.

Sånn, da er alt på plass, og vår nye stue-PC er klar for nye utfordringer.

I følge Konsulentguiden skal It-selskapet  Tieto tilføre varme til en kommune i Sverige. Selskapet har tegnet en intensjonsavtale om å overføre overflødig varme fra Tietos nye datasenter til distriktet Södertörn. Tanken er at varmen fra datasenteret skal behandles via distriktets fjernvarmenettet.
Tieto har jobbet med gjenvinning av varme fra datasenteret i 30 år, men har tidligere bare utviklet av varmevekslere til varme energi blir bruk i datasenteret og tilstøtende bygninger.

torsdag 4. mars 2010

Grønn IT eBlad - teknologiens rolle

Fra grønne holdninger til grønne handlinger.

Les raporten fra Grønn IT som fokuserer på energiøkonomisering og energieffektivitet her:

http://read.eblad.no/gronnit08/#page1

Miljøfyrtårnsertifisering

 

Miljøfyrtårn er en nasjonalt sertifiseringsordning for små og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter. Det ses både på det indre og det ytre milø¸et i virksomheten. Miljøfyrtårn er organisert som en stiftelse, hvor blant andre KS, NHO, LO og Bedriftsforbundet er deltakere.

Bedrifter og virksomheter som går gjennom en miljøanalyse og deretter oppfyller definerte bransjekrav, sertifiseres som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet.

Undersøkelser viser at sertifiserte bedrifter får reduserte driftsutgifter, de ansatte får et bedre arbeidsmiljø, sykefraværet reduseres og bedriften blir lettere godkjent som underleverandør.

Hvem kan sertifiseres?

Miljøfyrtårn er i prinsippet åpent for alle virksomheter, private og offentlige. De finnes ingen restriksjoner mot å sertifisere virksomheter ut fra type eller antall ansatte. Miljøfyrtårns bransjekrav er først og fremst utviklet med tanke på små og mellomstore bedrifter (Smb) i det private næringsliv (opp til ca 100 ansatte) og på offentlige virksomheter. Men Miljøfyrtårn er også egnet til bruk i større bedrifter med enklere miljøutfordringer. 

 http://www.hms-miljo.no/html/miljofyrtarn.html
Jeg har plassert min blogg i Sarpsborgnorske bloggkart!