Retur til hovedsiden

torsdag 17. februar 2011

Resertifisering som Miljøfyrtårn

Express Tekstilservice AS i Fredrikstad skal i dag resertifiseres for 3 nye år som Miljøfyrtårn.Det er nå 3 år siden Express Tekstilservice AS sertifiserte seg som Miljøfyrtårn. Bedriften er et industrivaskeri, som også driver med utleie av entrematter og mopper, samt vask av arbeidstøy for bedrifter. Dette var den aller første bedriften jeg jobbet med for Miljøfyrtårnsertifisering. Prosessen den gangen ble gjennomført i expressfart, og bedriften ble sertifisert to måneder etter oppstart.

I løpet av disse tre årene har bedriften gjennomført en rekke energibesparende tiltak, og hatt et stort fokus på miljøtiltak. Noen av de største tiltakene er etterisolering av hele bygget og innstallering av varmepumper.

I dag er det derfor med spenning vi ser frem mot resertifisering. Dette blir på mange måter en slags eksamen etter tre år med sertifisering. En rekke av kravene er også endret siden den gangen.

Jeg vil overvære resertifiseringen, og gleder meg!

tirsdag 15. februar 2011

Ikke alle kommuner er med i Miljøfyrtårnordningen

Næringslivet er avhengig av at hjemkommunen er med i Miljøfyrtårnordningen!
Bilde: Utdeling av miljøsertifikat til Express Tekstilservice AS i Fredrikstad 

Det er fortsatt en rekke kommuner som ikke har gått med i Miljøfyrtårnordningen. Dette kan fort gi næringslivet i disse kommunene et konkurransehandikapp. Stadig flere anbud som legges ut, krever at man har en form for miljøsertifisering. Og da står bedrifter i kommuner som ikke kan tilby Miljøfyrtårnsertifisering i realiteten utenfor konkurransen!

For mange bedrifter er Miljøfyrtårn det eneste reelle alternativet til en miljøsertifisering. Både EMAS og ISO14001 er systemer som krever store ressurser både fra ansatte og økonomi. Da er den nasjonale ordningen Miljøfyrtårn det eneste alternativet som gjenstår. Men dette krever som sagt at hjemkommunen blir med i ordningen. For kommuner som ønsker å være med i ordnigen kreves det veldig lite midler, men kommunen må knytte til seg en sertifisør. Kommunen kan også få forslag til ferdig saksfremlegg ved å henvende seg til Stiftelsen Miljøfyrtårn, og dermed spare administrasjonen for mye jobb for å legge dette frem politisk.

I mitt fylke Østfold er det nå tre kommuner som ikke tilbyr sine bedrifter denne muligheten for miljøsertifisering. Disse kommunene er Rygge, Hvaler og Hobøl. Vi får håpe disse setter dette på dagsordenen snarest mulig, slik at bedrifter som ønsker miljøsertifisering kan starte denne prosessen.

onsdag 9. februar 2011

Miljøfyrtårn er en suksesshistorie

Konferansen ble holdt i Turku i Finland i månedsskiftet. Miljøfyrtårn ble her presentert som en norsk suksesshistorie.

I sitt forord fremhever Miljøvernminister Erik Solheim Miljøfyrtårn som et godt eksempel på at bedrifter og offentlige virksomheter kan oppnå resultater gjennom sertifiseringen.Særlig Nedre Eiker fremheves, med deres bruk av interne konsulenter for å nå kravene i sertifiseringen.Konferansen fikk også presentert en rekke suksesshistorier på hvordan lokalsamfunn inspirerer til bærekraftig utvikling.

Les mer her