Retur til hovedsiden

mandag 30. august 2010

Svanemerket bilvask

Det blir stadig flere svanemerkede bilpleieprodukter på markedet.

Tormod Lien i Miljømerking (tv.), Tommy Uttakleiv fra Statoil (stående) og Leif Sundal Iversen fra Krefting & Co lanserte tidligere i sommer en ny svanemerket bilpleieserie.  Foto: Johnny Syversen/Miljømerking


Nå kan du velge svanemerket såpe når du vasker bilen hjemme. Men miljømerkede bilvaskehaller mangler fremdeles.Mange av stoffene som er tilsatt i bilpleiemidlene, er både giftige og tungt nedbrytbare i naturen. Dersom du skal vaske bilen hjemme, bør du derfor se etter produkter med miljømerket Svanen. Nå får du dette blant annet på alle Statoil-stasjonene.

En ulempe med å vaske bilen hjemme, er at vaskevannet går urenset ut i avløpet. På en bensinstasjon går avløpsvannet gjennom en oljeutskiller før det går ut i avløpet. Men svanemerkete bilvaskehaller, hvor kravene til rensing av avløpsvannet er svært strenge, finnes foreløpig ikke i Norge.

Les mer: Miljøvennlig bilvask (Klif)

kilde: Grønn hverdag

fredag 27. august 2010

Lære om kildesortering i barnehage og skole

Det er viktig at barna lærer om kildesortering og gjennvinning helt fra de er små!

Lær om miljø i høst!

LOOP Miljøskole gjør det enkelt og moro og lære om kildesortering og gjenvinning. Materiellet er tilpasset ulike aldersgrupper, fra barnehage opp til ungdomsskolen. I tillegg finnes gjenvinningsskolen, en filmbasert undervisningspakke for videregående skole.

Skolestart er like om hjørnet. Undervisningsmateriell fra LOOP Miljøskole kan bestilles gratis.

En oversikt over materiellet i LOOP Miljøskole finner du her

torsdag 12. august 2010

Luftlekkasjer for 3.7 milliarder kroner

Norske husholdninger har et årlig sparepotensial på 3,7 TWh ved å redusere luftlekkasjer i boligene, viser en rapport utarbeidet av Sintef Byggforsk for Enova. Men en strømpris på 1 krone per kWh, gir det et estimert sparepotensial på 3,7 milliarder kroner i strømutgifter hvert år.

Fasaden har to tettesjikt for luftlekkasjer, såkalt vindsperre og fuktsperre, og normalt skjer tetting i forbindelse med fasaderehabilitering. Jeg anbefaler alle som driver rehabilitering av yttervegger, dører og vinduer å sjekke om de har luftlekkasjer, sier seniorrådgiver Frode Olav Gjerstad i Enova.

Mer om tiltak på Enova.no

tirsdag 10. august 2010

Gratis levering av elektrisk og elektronisk avfall

De fleste elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) inneholder helse- og miljøfarlige stoffer i varierende mengder.

Radioer har nå felles rapporteringskode i Norden

Det er opprettet returselskaper for EE-avfall for å sikre at det tas forsvarlig hånd om de kasserte EE-produktene (EE-avfall). Importører og produsenter i Norge er pliktig å være medlem av godkjent returselskap for EE-avfall. Alle returselskaper for EE- avfall skal være godkjent av Klima- og forurensningsdirektoratet. Alle forhandlere av EE-produkter er pliktig til å ta i mot tilsvarende EE-produkter når de er kasserte. Kasserte EE-produkter kan også leveres til kommunalt mottak.

Det er GRATIS for både bedrifter og privatpersoner å levere EE-avfall!

onsdag 4. august 2010

Hvilke krav stilles til Svanemerket


De fleste miljøsertifiserte bedrifter oppfordres til å bruke miljømerkede produkter, fremfor ikke-miljømerkede produkter. I Norge er Svanemerket et slikt godkjent miljømerke som brukes på produkter og tjenesteyting. Men hva innebærer det for produktet eller virksomheten at de er Svanemerket?

Her kan du se hvilke krav det stilles til det enkelte produkt/virksomhet, slik at du får et innblikk i hva dette gjør for miljøet, og hvorfor du skal velge nettopp dette produkt/virksomhet fremfor et ikke-merket produkt/tjeneste:

Krav til svanemerket

mandag 2. august 2010

Miljøfyrtårndag i Arendal

Miljøfyrtårndag i Arendal 15. september.Stiftelsen Miljøfyrtårn, i samarbeid med Arendal og Kristiansand kommuner arrangerer Miljøfyrtårndag på Agder. Stedet er Arendal Rådhus 15. september. Det blir presentert bedrifter som har store fordeler med sin sertifisering samt flere seminarer hvor man kan få innspill til gode prosesser med Miljøfyrtårnsertifiseringen.

Klikk her for invitasjon og program!