Retur til hovedsiden

tirsdag 28. januar 2014

Personalhåndbok, HMS håndbok og oppfølging av ansatte og sykemeldte

Er du leder, HR sjef eller HMS ansvarlig, vet du godt (eller vet du det?) at et skikkelig verktøy forenkler jobben og sparer både tid, penger og frustrasjon.

Meny fra mobilversjonen

Håndbøker kan være gode verktøy - enten det er HMS håndbok, personalhåndbok, lederhåndbok, eller andre håndbøker. Det er viktig at håndbøkene oppdateres av leverandør på lovverk, mens alt annet kan oppdateres lokalt fra bedriften. Det er også viktig at man har muligheten til å bygge egne håndbøker, for spesielle formål - deriblant også miljøhåndbok og kvalitetshåndbok.

Når det gjelder oppfølging av ansatte, og sykemeldte, er det viktig at dette kan gjøres på enkleste måte - og at det er mulighet for skikkelig rapporteringsmuligheter både for nærvær og fravær, og ikke minst fraværsgrunner. Oppfølging av ansatte skal starte ved ansettelsesprosessen, og ende ved arbeidsforholdets slutt. Ved enkle operasjoner skal oppfølgingssamtaler, medarbeidersamtaler, vernerunder, advarsler, m.m. dokumenteres i systemet. Langtidssykefravær skal følges opp, og da er det greit at systemet gir varsler når lovpålagt oppfølging skal gjennomføres - dialogmøter, oppfølging, osv. Slik slipper man da advarsler og purringer fra NAV fordi man har glemt et møte eller oppfølgingsplan.

Det er jo også greit at systemet har støtte for mobile plattformer som iPhone, iPad og Android. Da er det enkelt for de ansatte å varsle fravær, nærvær og avvik - samt at de selv kan holde seg orientert på håndbøker, rutiner og instrukser som gjelder dem selv. Med et slik system oppfyller bedriften også krav til personallister, timelister (nærvær), hvor de ansatte befinner seg (hvis de jobber utenfor bedriften) - og flere andre krav som er satt av det offentlige. Da slipper man bøter fra instanser som Arbeidstilsynet, Skattevesenet, o.l.

Vårt system GIPS Oppfølging oppfyller alle disse delene, og mer til. Det kan "snakke" direkte med de fleste lønnssystemer, og direkte mot NAV. Systemet er laget for å forenkle hverdagen for nettopp deg, som er leder, HR sjef eller HMS ansvarlig - eller har andre roller innen personalledelse og personalansvar. Alle ansatte har mulighet for å logge inn på sin "egen side".

Fyll ut skjemaet for mer informasjon / tilbud:
Powered by 123ContactForm | Report abuse

lørdag 18. januar 2014

Leder, hva slags HMS kurs skal du ha?

Du er leder, du er pålagt å ta opplæring i HMS...så kommer brevet, Arbeidstilsynet kommer på kontroll. Hva vil de, hva vil de se?

Har du lovpålagt kurs i HMS? Ok, har du tatt det på nett? Eller har du tatt et fysisk kurs? Jeg var med på et tilsyn hos en kunde. Daglig leder fikk spørsmålet, hvordan tok du HMS kurset for ledere? Jeg har tatt det hos Steehans Consult sa han, og så inspektøren på meg. Jeg måtte forklare....jeg bruker Arbeidstilsynets anbefaling når det gjelder innhold på mine kurs, forklarte jeg. Lover og regler er kjedelig (uten tvil), men jeg har lagt inn en del dagligdagse problemstillinger...mine kursdeltakere (altså lederene) skal da ha litt igjen for kurset. Hos meg "kjøper" man seg ikke bare et kursbevis!

Tilbake til inspektøren, hun sa til daglig leder: hvis du hadde sagt at du hadde tatt kurset på nett, da hadde jeg hatt en haug oppfølgingsspørsmål, altså en slags eksamen...misser du, får du pålegg, og du må ta kurset på nytt!

Jeg bare spør deg, daglige leder: Skal du kjøpe deg et kursbevis for ett par tusen kroner, eller vil du gi litt ekstra og lære litt også, noe nyttig? Du får kursbevis, men har lært noe, og kan spørre en levende person. Kanskje være litt profesjonell?

Vel, bestill gjerne vårt kurs...blir du skuffet (noe som jeg aldri har opplevd) så skal vi nok bli enige om noe!

Bestill!


torsdag 16. januar 2014

Har deres ledere lovpålagt HMS opplæring?

I veldig mange bedrifter i Norge, bryter øverste leder Arbeidsmiljøloven. Dette fordi han/hun ikke kan dokumentere lovpålagt HMS opplæring for ledere.

Arbeidsmiljøloven pålegger ledere å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS). Dette er et personlig ansvar som ikke kan delegeres. HMS-kravet er et viktig verktøy for å sikre at ledere har kunnskap om grunnprinsippene i systematisk HMS-arbeid.

Mange ledere slurver eller er ukjent med kravet til HMS-opplæring. Men kurset bør absolutt tas på alvor: Kunnskapen herfra bidrar nettopp til å skape en god HMS-kultur i bedriften. Dette er ikke bare god personalpolitikk, men også god butikk. Dessuten er dette et punkt, som arbeidstilsynet alltid sjekker ved et tilsyn.

Det er også viktig for en bedrift å sjekke nytilsatte ledere om de oppfyller dette lovpålagte kravet. En undersøkelse viser at vi i Norge hadde nærmere 30 000 lederbytter i fjor, og alle disse lederne plikter å ha HMS opplæringen i orden.

At enkelte ledere ikke har gjennomført slik opplæring, er egentlig slurv! Opplæringen er ikke dyr, og kan gjennomføres på en halv dag - og akkurat når det passer lederen. Ved å ta et HMS kurs for ledere, får også leder den nødvendige dokumentasjonen på gjennomført opplæring.

Les mer om: HMS kurs for ledere