Retur til hovedsiden

fredag 19. mars 2010

En times miljøengasjement i året er ikke nok!

Konkurranser mellom rivaliserende byer skaper engasjement - Men hva med resten av året?De siste dagene har ordførerne i Fredrikstad og Sarpsborg versert i østfoldpressen for å markedsføre bykampen i strømsparing under Earth Hour lørdag 27. april. Det er vel neppe noe som skaper mer engasjement, enn en bykamp mellom de to byrivalene.

Ut fra de siste dagenes medieutspill skulle man jo tro at de to byene har et stort miljøengasjement? Men dessverre er ikke ordførenes, og byenes engasjement like stort resten av året. Begge byene er med i "Fremtidens byer" som nylig hadde en undersøkelse om hvordan innbyggerne oppfattet sine byers miljøengasjement.

I undersøkelsen fikk både Fredrikstad og Sarpsborg laveste karrakter (2,9) i undersøkelsen fra sine innbyggere. Da hjelper det lite å stå på barrikadene og slå seg på brystet for å spare strøm en time i året. Det er nemlig 8759 timer til i året, hvor man også må vise til litt engasjement. Om ikke byene selv går foran som gode eksempler, er det vanskelig å få med seg befolkningen på det samme engasjementet.

Kommunene, med ordførerne i spissen, må markedsføre miljøengasjement gjennom hele året. Det nytter lite å vedta miljøsaker, og holde store festtaler om miljøengasjement - hvis ordene ikke blir satt ut i praksis. I hvilken grad legges det for eksempel vekt på miljøengasjementet til bedrifter som er kommunenes leverandører - eller er det kun pris som vektlegges?

Her har orførerne litt å ta tak i - lag en konkurranse i miljøengasjement som går gjennom hele året, og som skaper det engasjementet i befolkningen som en times konkurranse en gang i året!

Delta på Earth Hour på Facebook:
http://www.facebook.com/search/?q=earth+hour&init=quick#!/event.php?eid=153631202865

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar