Retur til hovedsiden

onsdag 20. juni 2012

Hvor mye overtid kan du jobbe

Ni av ti nordmenn jobber jevnlig overtid, men det er klare grenser for hvor mye du kan pålegges av sjefen – og for hvor mye du kan jobbe.

Topper i produksjonen/arbeidsmengde
Man kan ikke kreve overtid av de ansatte for å «ta unna» forventede topper i produksjonen/arbeidsmengde. Hvis noen lyser ut en stilling hvor de forutser et stort behov for overtidsarbeid går det jo stikk i strid med lovverket. Kan arbeidsgiver forutse behovet, er det i virkeligheten ikke uforutsett. Det er et krav om et særlig og tidsbegrenset behov, altså en akutt og uforutsett situasjon, for å benytte overtidsarbeid.

Akutt og uforutsett
Ved akutte og uforutsette situasjoner er det er fullt lovlig å kreve av de ansatte at de jobber overtid, så sant dette ikke er til betydelig ulempe for arbeidstaker. I en akutt situasjon kan en pålegge overtid inntil ti timer på en uke. Overtiden kan likevel ikke overstige 25 timer til sammen over fire sammenhengende uker, og heller ikke mer enn 200 timer til sammen gjennom et helt år.

At noen ønsker å jobbe mer enn det som er lov, gjør det likevel ikke mer lovlig. Overtid må ikke benyttes uten særlig og tidsavgrenset behov eller utover grensene i loven.

Overtidreglene
Overtidsarbeide kan normalt ikke overstige:
  • 10 timer på en uke
  • 25 timer til sammen over 4 sammenhengende uker
  • 200 timer til sammen over 52 sammenhengende uker
Med tariffavtale og avtale med de tillitsvalgte kan disse grensene økes til:
  • 15 timer på en uke
  • 40 timer til sammen over 4 sammenhengende uker
  • 300 timer til sammen over 52 sammenhengende uker

Med spesialtillatelse fra Arbeidstilsynet øker grensene for overtid til:

  • 20 timer på en uke
  • 200 timer til sammen over 26 sammenhengende uker

Alt overtidsarbeid ut over de laveste grensene må i alle tilfelle også være frivillig for den enkelte arbeidstaker.

Kilde: Arbeidsmiljøloven §10-6fredag 8. juni 2012

HMS- og Miljøfaglig kompetanse mer etterspurt

Stadig flere bedrifter ansetter medarbeidere med HMS- og miljøfaglig kompetanse. Dette gjelder både i privat og offentlig sektor.

Forsidebilde
Hele 41 prosent av lederne i olje- og gassbransjen vil rekruttere ”grønne” medarbeidere i nær fremtid, mens 35 prosent i bygg- og anleggsbransjen sier dette er aktuelt.

HMS og miljøplanlegging mest populært

Ser vi på hvilken type miljøfaglig kompetanse bedriftene trenger de neste 1-2 årene, er det HMS som særlig skiller seg ut, med 58 prosent av svarene. Deretter kommer miljøplanlegging som det nest største området, med 30 prosent.

Hele oversikten finnes her:


HMS


58 %


Miljøplanlegging


30 %


Sertifiseringer (ISO, BREEAM, EMEAS)


27 %


Energiforvaltning


24 %


Forurensing/miljøkonsekvensanalyse


20 %


Avfallshåndtering


19 %


Klimatilpassing


15 %


Livssyklusanalyser (LCA)


10 %


Carbon Footprint Analysis (CFA)


4 %


Annet


9 %


Konkurransefortrinn

Undersøkelsen kartlegger også hva som er årsaken til at bedriftene vil rekruttere medarbeidere med denne type kompetanse. 45 prosent svarer at bedriftens strategi for samfunnsansvar krever det, mens 32 prosent mener det vil gi bedriften et konkurransefortrinn.

Særlig i privat sektor er dette viktig. I denne sektoren er det også mange som mener at en slik satsing bidrar til å øke inntjeningen og kutte kostnader for bedriften.

Her er oversikten over virksomhetenes motiv for å rekruttere grønne medarbeidere:


Bedriftens strategi for samfunnsansvar krever det


45 %


Det vil gi oss et konkurransefortrinn


32 %


Vi har alltid hatt løpende behov for denne type arbeidskraft


30 %


Grønne tiltak er en trend vi ønsker å følge


27 %


Det vil bidra til å øke inntjeningen / kutte kostnader for bedriften


26 %


Miljøpolicyen i bedriften krever det


22 %


Omlegging i bedriften skaper behov for denne type kompetanse


11 %


Annet


3 %Kilde: ledernett.no