Retur til hovedsiden

torsdag 18. mars 2010

Hva motiverer norske bedrifter til å satse på miljø

Motivdrivere til klima arbeid i norske bedrifter er flere.

Her er de viktigste:

·               Bedre miljø

·               Effektivitet

·               Branding

·               Fornøyde medarbeidere

·               Beskyttelse av bedriften

·               Konkurransefordel

Det er en tendens til et skifte fra en reaktiv og avventende holdning der man utelukkende lever opp til lovgivingens minimumskrav, over mot en mer positiv, aktiv og fremsynt strategi som utnytter klimadagsordenen til å skape konkurransefordeler og økte marginer.

Mange bedrifter velger å lage en klimastrategi for å styrke en merkevare og et merkenavn.

Redusere kostnader, begrense risiko og bedre omdømme er noen av årsakene til at bedriftene velger å satse på en progressiv klimastrategi.

Andre årsaker kan være rekruttering: Unge mennesker ønsker å jobbe med virksomheter som har en profil i forhold til klima og miljø. Noen prosesser er også drevet frem av kunder som stiller stadige høyere krav til produsenter og leverandører. En annen svært viktig faktor er lovgiving.

Kilde: Konsulentguiden

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar