Retur til hovedsiden

fredag 27. mai 2011

Ny milepæl for Miljøfyrtårn

Vi nærmer oss raskt 3000 private og offentlige virksomheter sertifisert som Miljøfyrtårn. Virksomhetene representerer 72 ulike bransjer og er spredt over hele landet. .

Kommune Norge har også en økning i antall sertifikater, men ligger noe etter det private næringslivet.
– Mer enn 250 kommuner har vedtatt å legge til rette for Miljøfyrtårnsertifisering, og her er det et stort potensiale, sier Morten Elieson, Daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Både de private og offentlige virksomhetene ser resultater av sertifiseringen. Reduserte kostnader ved lavere energibruk og bedre arbeidsmiljø er viktig for alle typer virksomheter. I tillegg får virksomhetene bedre omdømme og miljøbevisstheten øker blant de ansatte.

Stiftelsen Miljøfyrtårn har et mål om 10 000 sertifikat i løpet av 2015.– Sammen med myndigheter, kommuner og næringsliv skal vi greie å gjøre Norge enda bedre på miljø, avslutter daglig leder Morten Leuch Elieson.

torsdag 19. mai 2011

Politiske fylkes- og lokalpartier blir Miljøfyrtårn

Nå har politiske partier begynt å vise sitt miljøengasjement, ved å miljøsertifisere sine lokal- og fylkeslag som Miljøfyrtårn.

Først ute er Rogaland Ap og Stavanger Ap, kan P5 melde om!

torsdag 5. mai 2011

Miljøvennlig friluftsliv

Den Norske Turistforeningen setter Fornybart Friluftsliv på agendaen!

Den Norske Turistforening (DNT)
På DNTs landsmøte i 2010 ble det gjort et prinsippielt viktig vedtak. DNT skulle utarbeide en strategisk plattform for DNTs engasjement innen miljøspørsmål i lys av de globale miljøutfordringene.

Med mer enn 470 hytter og over 240.000 medlemmer er DNT en stor aktør i overnattingsbransjen i Norge. Og da er det selvsagt umulig å drive en slik organisasjon uten å ha noe form for klimautslipp. Derfor har nå DNT utarbeidet et utkast til klimastrategi som skal gjennomgås på årets landsmøte i Geiranger i begynnelsen av juni.

Noen av spørsmålene er om friluftsliv skal gå på bekostning av klimautslipp, skal komfort og kvalitet på hyttene reduseres for å redusere enrgibruk? Skal man søke alternative og fornybare energikilder? Hva med bevisstgjøring av medlemmene, både ved fornuftig bruk av energi, men også andre miljøtiltak som kildesortering o.l.

DNT ønsker forslag og tilbakemeldinger fra deg! Les mer om hvordan på DNTs klimablogg.