Retur til hovedsiden

torsdag 18. mars 2010

Er din leverandør miljøsertifisert?

Miljøindex har oversikten om din leverandør eller kunde er miljøsertifisert.

miljoindex.no

Miljøsertifiserte bedrifter har krav på seg til å sjekke sine leverandørers miljøengasjement. Er din bedrift miljøsertifisert, hjelper Miljøindex hjelper deg med å finne leverandører som tar miljøet på alvor. Her finner du bedrifter som er Miljøfyrtårnsertifisert, ISO19001 sertifisert og svanemerket.

www.miljoindex.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar