Retur til hovedsiden

torsdag 4. mars 2010

Miljøfyrtårnsertifisering

 

Miljøfyrtårn er en nasjonalt sertifiseringsordning for små og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter. Det ses både på det indre og det ytre milø¸et i virksomheten. Miljøfyrtårn er organisert som en stiftelse, hvor blant andre KS, NHO, LO og Bedriftsforbundet er deltakere.

Bedrifter og virksomheter som går gjennom en miljøanalyse og deretter oppfyller definerte bransjekrav, sertifiseres som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet.

Undersøkelser viser at sertifiserte bedrifter får reduserte driftsutgifter, de ansatte får et bedre arbeidsmiljø, sykefraværet reduseres og bedriften blir lettere godkjent som underleverandør.

Hvem kan sertifiseres?

Miljøfyrtårn er i prinsippet åpent for alle virksomheter, private og offentlige. De finnes ingen restriksjoner mot å sertifisere virksomheter ut fra type eller antall ansatte. Miljøfyrtårns bransjekrav er først og fremst utviklet med tanke på små og mellomstore bedrifter (Smb) i det private næringsliv (opp til ca 100 ansatte) og på offentlige virksomheter. Men Miljøfyrtårn er også egnet til bruk i større bedrifter med enklere miljøutfordringer. 

 http://www.hms-miljo.no/html/miljofyrtarn.html
Jeg har plassert min blogg i Sarpsborgnorske bloggkart!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar