Retur til hovedsiden

torsdag 8. desember 2016

Vil du lære mer om personlig økonomi, eller bare få noen tips?Det finnes mange måter å få kunnskap om økonomi på - ikke alle er like lettvinte.

Vi tilbyr dette gjennom Norges største medlemsklubb for personlig økonomi. Her får du ikke bare tips om økonomi, men også både juridisk og personlig konsultasjon gratis om det trengs.

Du får tips om hvilken bank du bør bruke, hvem har best innskuddsrente, utlånsrente, BSU, o.s.v.

Sjekk om du kan spare penger på strøm, forsikring m.m.

Og til sist i denne juletiden kan du spare penger på å bruke rabattene vi har forhandlet frem på en rekke kjente nettbutikker.

Dette blir din beste investering på kr. 768,- pr. år. Sparer du ikke inn medlemsavgiften på to fordeler, kan du få pengene tilbake om du ønsker det.

søndag 20. november 2016

Portal til hjelp i personalsaker

Her finner du det du trenger å vite ved ansettelser, regler og skjemaer ved sykdom, permisjoner, permitteringer, oppsigelser og pensjonsforhold. Og informasjonen er alltid oppdatert og lett tilgjengelig.
Oppslagsverket tar også for seg arbeidsavtalen, arbeidstid, ferie og lønn. Du finner alle relevante lover og forskrifter inklusive hovedavtalen LO-NHO samt ulike satser fra Folketrygden, statens reiseregulativ innland og utland.
Til tross for omfattende innhold er oppslagsverket svært enkelt å søke i. I tillegg kan du lese nyttige artikler og ha tilgjengelig alle nødvendige skjema oppdatert og samlet på et sted.
Kort og godt et verktøy som gjør at selv små bedrifter kan ha like profesjonell personalbehandling som de store.
I tillegg får medlemmene tilgang til profesjonell helseassistanse og HMS dokumenter.


tirsdag 23. september 2014

Anbud og HMS krav - kundens ansvar

Virksomheter som kjøper tjenester av underleverandører i Norge, er alt for dårlige på å kontrollere om underleverandørene faktisk oppfyller alle lovpålagte HMS krav.

Det settes krav til underleverandører om å oppfylle HMS kravene i anbudspapirer/kontrakter, og dette bekreftes med en signatur på en egenerklæring. Så er det ikke mere snakk om den saken!
Men en signatur på en egenerklæring er dessverre langt fra noen oppfyllelse av HMS kravene. Derfor må virksomheter som kjøper tjenester av underleverandører også følge opp sine egne krav til lovoppfyllelse, med egne kontroller ute hos leverandørene. Her må HMS dokumentasjon og rutiner gjennomgås, og pålegg må gis om det oppdages mangler/avvik i henhold til Arbeidsmiljølov, Internkontrollforskrift, og annen relevant lovgivning.
Om slike kontroller ikke gjennomføres regelmessig hos virksomhetens underleverandører, er også kravet om å oppfylle lovpålagt HMS kun en klisje. Og da er dette kravet også et avvik i deres egen internkontroll, så lenge det ikke følges opp med eksterne revisjoner.

Steehans Consult bistår entreprenører og virksomheter med å kontrollere at deres leverandører/underleverandørers oppfyller alle HMS krav i henhold til lovverk og HMS forskrifter.


lørdag 22. februar 2014

Sjefer dømt for å ha ignorert mobbing som førte til selvmord

I 2010 tok den 53 år gamle sosialarbeideren Lasse Persson livet sitt. Kollegaer hevder i ettertid at han ble mobbet på arbeidsplassen og at sjefene ikke forsøkte å bedre situasjonen - tvert imot. Nå er sjefene dømt for å ha brutt Arbeidsmiljøloven.
Det var da Persson fikk en ny vikarierende nestleder høsten 2009 at problemene startet. Før dette ble han beskrevet som arbeidsglad, omgjengelig og dyktig. Men den nye veilederen kritiserte stadig vekk arbeid hans. Etter hvert begynte Persson å klage over mageproblemer og søvnvansker. Han søkte støtte hos sine øverste ledere, men det var forgjeves. 
Han ba om å bli omplassert, men ble ikke hørt. Lederne ba ham om å søke hjelp hos bedriftshelsetjenesten, selv om Perssons budskap var at arbeidsmiljøet var problemet. Han fikk beskjed fra sjefene sine at han hadde fått «mange klager fra kunder og partnere», men aldri fra hvilke slik at han ikke kunne forsvare seg. 
I mars 2010 slo noen kolleger alarm fordi de så hvor deprimert Persson var. Det ble da bestemt at en etterforskning for å avdekke mobbing skulle bli gjennomført. I april fikk Persson se resultatene av etterforskningene, som konkluderte med at han ikke ble utsatt for mobbing eller trakassering. At ikke situasjonen ble tatt på alvor gjorde 53-åringen enda mer deprimert. 
I mai fikk han beskjed om at han skulle få sparken. Den 10. juni 2010 skulle oppsigelsen finne sted - samme dag tok han sitt liv.
Etter to år med etterforskning konkluderte retten med at to av lederne, en 55 år gammel sosialsjef og en 57 år gammel mellomleder i Krokom kommune i Sverige, ble dømt skyldige. Dommen gir dem prøvetid og bøter for å ha brutt arbeidsmiljøloven og medvirkning til dødsfall. Dette er første gang svensk rettsvesen har gitt noen ansvar for et selvdrap.
Saken ble slått opp i svenske Aftonbladet i februar 2014.

tirsdag 28. januar 2014

Personalhåndbok, HMS håndbok og oppfølging av ansatte og sykemeldte

Er du leder, HR sjef eller HMS ansvarlig, vet du godt (eller vet du det?) at et skikkelig verktøy forenkler jobben og sparer både tid, penger og frustrasjon.

Meny fra mobilversjonen

Håndbøker kan være gode verktøy - enten det er HMS håndbok, personalhåndbok, lederhåndbok, eller andre håndbøker. Det er viktig at håndbøkene oppdateres av leverandør på lovverk, mens alt annet kan oppdateres lokalt fra bedriften. Det er også viktig at man har muligheten til å bygge egne håndbøker, for spesielle formål - deriblant også miljøhåndbok og kvalitetshåndbok.

Når det gjelder oppfølging av ansatte, og sykemeldte, er det viktig at dette kan gjøres på enkleste måte - og at det er mulighet for skikkelig rapporteringsmuligheter både for nærvær og fravær, og ikke minst fraværsgrunner. Oppfølging av ansatte skal starte ved ansettelsesprosessen, og ende ved arbeidsforholdets slutt. Ved enkle operasjoner skal oppfølgingssamtaler, medarbeidersamtaler, vernerunder, advarsler, m.m. dokumenteres i systemet. Langtidssykefravær skal følges opp, og da er det greit at systemet gir varsler når lovpålagt oppfølging skal gjennomføres - dialogmøter, oppfølging, osv. Slik slipper man da advarsler og purringer fra NAV fordi man har glemt et møte eller oppfølgingsplan.

Det er jo også greit at systemet har støtte for mobile plattformer som iPhone, iPad og Android. Da er det enkelt for de ansatte å varsle fravær, nærvær og avvik - samt at de selv kan holde seg orientert på håndbøker, rutiner og instrukser som gjelder dem selv. Med et slik system oppfyller bedriften også krav til personallister, timelister (nærvær), hvor de ansatte befinner seg (hvis de jobber utenfor bedriften) - og flere andre krav som er satt av det offentlige. Da slipper man bøter fra instanser som Arbeidstilsynet, Skattevesenet, o.l.

Vårt system GIPS Oppfølging oppfyller alle disse delene, og mer til. Det kan "snakke" direkte med de fleste lønnssystemer, og direkte mot NAV. Systemet er laget for å forenkle hverdagen for nettopp deg, som er leder, HR sjef eller HMS ansvarlig - eller har andre roller innen personalledelse og personalansvar. Alle ansatte har mulighet for å logge inn på sin "egen side".

Fyll ut skjemaet for mer informasjon / tilbud:
Powered by 123ContactForm | Report abuse

lørdag 18. januar 2014

Leder, hva slags HMS kurs skal du ha?

Du er leder, du er pålagt å ta opplæring i HMS...så kommer brevet, Arbeidstilsynet kommer på kontroll. Hva vil de, hva vil de se?

Har du lovpålagt kurs i HMS? Ok, har du tatt det på nett? Eller har du tatt et fysisk kurs? Jeg var med på et tilsyn hos en kunde. Daglig leder fikk spørsmålet, hvordan tok du HMS kurset for ledere? Jeg har tatt det hos Steehans Consult sa han, og så inspektøren på meg. Jeg måtte forklare....jeg bruker Arbeidstilsynets anbefaling når det gjelder innhold på mine kurs, forklarte jeg. Lover og regler er kjedelig (uten tvil), men jeg har lagt inn en del dagligdagse problemstillinger...mine kursdeltakere (altså lederene) skal da ha litt igjen for kurset. Hos meg "kjøper" man seg ikke bare et kursbevis!

Tilbake til inspektøren, hun sa til daglig leder: hvis du hadde sagt at du hadde tatt kurset på nett, da hadde jeg hatt en haug oppfølgingsspørsmål, altså en slags eksamen...misser du, får du pålegg, og du må ta kurset på nytt!

Jeg bare spør deg, daglige leder: Skal du kjøpe deg et kursbevis for ett par tusen kroner, eller vil du gi litt ekstra og lære litt også, noe nyttig? Du får kursbevis, men har lært noe, og kan spørre en levende person. Kanskje være litt profesjonell?

Vel, bestill gjerne vårt kurs...blir du skuffet (noe som jeg aldri har opplevd) så skal vi nok bli enige om noe!

Bestill!