Retur til hovedsiden

mandag 29. november 2010

Små bedrifter vil også møte klima-hverdagen

Det ligger historisk store strategiske muligheter i endringene fremtiden bringer. Gapet blir mellom bedrifter som aktivt ligger i forkant med miljøarbeid og de som ikke forstår hva som foregår før de blir rammet, sier Idar Kreutzer, konsernsjef i Storebrand, som forvalter 360 milliarder kroner, og investerer i over 3 500 selskaper.

 Dette er ikke en utvikling som bare angår store konsern. De store bedriftene vil kanskje ligge først i løypa, men de mindre bedriftene bør allerede nå tenke over hvilke konsekvenser de store selskapenes beslutninger vil få for de krav som vil bli stilt til underleverandører. Hvis man i dag er avhengig av levering til én større kunde, og man ikke kan leve opp til disse klimakravene når de kommer, kan dette få betydelige konsekvenser, maner Kreutzer, og legger til: – For kravene vil komme. Hvis man venter, kan tilpasningen bli ganske smertefull. Hvis man er føre var og tilpasser seg tidlig kan man i stedet både tjene kunder og øke omsetningen på basis av det, sier konsernsjefen.

Les mer på Klimaløftet.no

tirsdag 23. november 2010

Mobilens livsløp

I hvilken grad forurenser mobiltelefoner miljøet?

Foto: Nokia
Å levere inn mobiltelefonen og laderen til forsvarlig gjenvinning er ett av de viktigste miljøtiltakene man kan gjøre for et mer etisk livsløp for mobilen. Mange av mobilens etiske og miljømessige problemstillinger er knyttet til dyre råvarer og miljøforurensing. Ved innlevering av mobilen til butikk eller gjenbruksstasjon i Norge gjenvinnes over 95 prosent av materialene i en mobil forsvarlig, noe som både innebærer mindre miljøforurensing og redusert press på utvinning av edle råvarer.

Slik gjenvinner du:

  • Mobiler kan leveres inn til forsvarlig gjenvinning hos alle som selger mobiltelefoner, eller til kommunale gjenvinningsstasjoner rundt omkring i Norge.
  • Innlevering trenger ikke å skje i den samme butikken hvor du kjøpte mobilen - alle elektronikkforhandlere plikter å ta imot den type utstyr de selv selger.
  • Forhandlere er ikke like flinke til å informere om at de tar imot elektronisk avfall gratis i sin butikk, og det varierer om de har satt opp gjenvinningspunkter i butikkene. Men de har like fullt plikt til å ta imot, så forbrukere kan levere gjenvinnings-elektronikken direkte til betjeningen hvis det mangler kasser.
Det verste man kan gjøre er å kaste mobiltelefonen isøppelbøtta. Det fører til at miljøgifter i mobiltelefonen blir sluppet ut i naturen. For mobiltelefonen vil da bli brent sammen med annet
restavfall i anlegg som ikke er laget for å forbrenne elektronikk. Den forbrenningen skjer ikke ved høye nok temperaturer til å uskadeliggjøre miljøgifter som for eksempel bromerteflammehemmere.

Les mer om mobilens livsløp på El:etikk

lørdag 20. november 2010

Teste lesebrett

#Lesebrett er et miljøvennlig alternativ til papirbøker. Lesebrettet tar mye mindre plass enn en bok, og kan innholde hundrevis av bøker, er enklere å ha med seg når man er ute og reiser...og ikke minst mye lettere.

Bilde av PaperCaster Boox Wi-Fi

Flere miljøanalyser av lesebrettene tyder imidlertid på at gevinsten for klimaet og biomangfoldet i verdens skoger er stor og kan bli enorm. Produksjon, transport og bruk av Amazon sitt lesebrett Kindle gir et utslipp på 168 kilo CO2 i løpet av brettets levetid. Hvis lesebrettet erstatter tre papirbøker i måneden over fire år er planeten spart for hele 1074 kg utslipp av klimagassen karbondioksid. Hvis en bruker et lesebrett som også er tilpasset elektroniske utgaver av magasiner og aviser kan gevinsten komme opp i hele 26098 kg, ifølge en
analyse utført av Cleantech Group. For dem som leser mindre har en spart inn utslippene som produksjonen og bruken av lesebrett medfører etter 22 e-bøker.

Jeg ønsker å teste dette, så gi meg gjerne noen tips om hvilke lesebrett som kan anbefales. Jeg vil gi min egen evaluering her etter å ha testet brettet en stund.

fredag 19. november 2010

Miljøtenking skal lønne seg

Grønolen Fjellgard er et bevis på at miljøtenking i næringslivet kan lønne seg.

...

Grønolen Fjellgard med brødrene Tor Erik og Øyvind Grønolen har oppnådd sertifikatet til Miljøfyrtårnstiftelsen.

I 1997 investerte bedriften i et jordvarmeanlegg i de nye leilighetene som sto klar den gang.
-Vi tjente inn igjen anlegget på fem år. Vi hadde også litt flaks, og kunne varme leilighetene billig den gang strømprisene føk til værs, forteller brødrene Grønolen.

De siste årene har de jobbet for å kvalifisere seg til en sertifisering fra Miljøfyrtårnstiftelsen. Det innebærer at alt fra innkjøp til søppelsortering på rommene skal være innenfor gitte rammer

Les mer på oa.no

torsdag 18. november 2010

Tror ikke det er lønnsomt å spare energi

Under halvparten av norske boligeiere vil betale for å gjøre boligen mer energieffektiv, viser en ny undersøkelse.Et av spørsmålene i undersøkelsen var om boligeierne er villige til å bruke penger på energieffektivisering, for eksempel varmepumpe, skifte vinduer, etterisolere vegger og tak, og bytte til rentbrennende ovn eller peis.
51 prosent svarer nei. Over halvparten sier at de ikke er villige til å bruke penger i det hele tatt.

Undersøkelsen viser også at nesten fire av ti er usikre på om det er mulig å få ned energiforbruket i boligen sin.

Denne undersøkelsen bygger oppunder påstandene om at folk flest blir mindre og mindre engasjerte i klima og miljø. Vi får topper på innkjøp av miljøvennlig oppvarming hver gang det lyses ut kampanjer med offentlig støtte/tilskudd til kjøp av disse.

Det offentlige må kanskje også ta sin del av dette nedadgående engasjementet, da de heller ikk er flinke nok til å vise, og bevise, sitt eget engasjement. Selv ikke regjeringen setter makt bak sin festtaler om miljø- og klimakamp.

onsdag 17. november 2010

Ingen bryr seg om klima

Siri Kalvig har i årevis kjempet mot klimaendringene. Nå opplever hun at flere og flere gir blaffen.

Heder til Siri Kalvig
Vi har aldri før visst så mye om klimasamspillet og vært så sikre på at vi har menneskeskapt oppvarming, og så er folk mindre og mindre engasjerte, og mer og mer tvilende. På 80-tallet da klimapanelet ble dannet, var folk mye mer bevisste og egentlig engstelige. Jeg forstår det ikke helt, sier Siri Kalvik.

Politisk ansvar?

Og Siri Kalvig vil ikke gi politikerne ansvaret alene for dårlig kollektivtransport eller manglende klimaengasjement:

– Politikerne sitter med nøkkelen, men det er så enormt viktig å forstå at politikerne står på skuldrene til velgerne sine. Når vi får slike målinger som den til Synovate og Cicero, ser politikerne at interessen for klima er dalende. Da blir det heller ikke noe godt sjakktrekk for dem å bruke klima for å bli gjenvalgt, fastslår Siri Kalvig.

Les mer på TV2

tirsdag 16. november 2010

Norges Idrettsforbund er Miljøfyrtårnsertifisert

Norges idrettsforbunds administrasjonslokaler ved Idrettens hus, Ullevål stadion, er miljøfyrtårnsertifisert.Norges idrettsforbund kan dokumentere at strenge krav innen arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk er tilfredsstilt. Målet er å redusere avfallsproduksjonen, redusere energiforbruket og oppnå mer miljøeffektive innkjøp gjennom å stille krav til leverandører av varer og tjenester.

Les mer på Idrett.no

fredag 12. november 2010

Frustrert over regjeringens energipolitikk

Tidligere Sp-leder Åslaug Haga er ikke nådig i sin kritikk av energipolitikken til regjeringen hun selv var en del av.Regjeringen er planløs og handlingslammet. Det er sterke ord, men jeg mener det. Jeg synes det er pussig at den ikke har noen ambisjoner om hvordan man skal ta energipolitikken videre, sier Haga. Selv tror hun noe av årsaken ligger i kortsiktigheten i norsk politikk. En annen årsak er at politikere har begynt å ta oljeinntektene for gitt

Hun mener det var liten grunn til å forvente en massiv utbygging av fornybar energi i Norge.


– Jeg tror ikke det er realistisk fordi den norske regjeringen ikke vil bruke penger på det. Det er rett og slett ikke vilje til å satse tungt på fornybar energi.

Les mer på Teknisk Ukeblad

Se også Åslaug Hagas foredrag fra Arbeidsmiljøkongressen 2010.

torsdag 11. november 2010

Legger til rette for lading av elbiler

Nå kan du lade elbiler også i Sarpsborg sentrum. Kommunen har øremerket fire parkeringsplasser fordelt på to steder, i tillegg til at det i dag finnes tre fra før på Tunejordet.

...

Dette er et meget viktig signal til private og bedrifter, om at det lønner seg å satse på miljøet. Med gratis reserverte parkeringsplasser og gratis lading gir dette positive signaler. Ikke minst har miljøsertifiserte bedrifter krav på seg til å gjennomføre miljøtiltak, og da er jo elbiler et godt tiltak i denne sammenheng - og at den også blir lønnsom investering skader ikke.

Det kan legges til at Østfold fylkeskommune også har egne oppstillingsplasser til elbiler. Så langt er det seks ladestasjoner utenfor fylkeshuset.

Les mer om saken på SA

tirsdag 9. november 2010

Kollaps i salg av klimakvoter

Regjeringen skulle selge 70.000 klimakvoter i 2008, men solgte 1000. Siden har salget gått nedover.

bilde

Folk kjøper ikke klimakvoter, og salget har floppet. Bare siden i fjor har salget falt med 36 prosent, og flere kvoteselgere har lagt ned.

Bildet står i grell kontrast til «klima-hypen» som dominerte mediebildet for bare et par år siden. Klimakvoter skulle redde klimaet, en rekke «grønne» selskaper hev seg på og lanserte kvotebutikker for folk som ville gjøre opp for utslippene sine.

Mange bedrifter prioriterer også å bruke pengene på lokale miljøtiltak i egen bedrift, fremfor å benytte dem til å kjøpe klimakvoter.

Mer på E24


fredag 5. november 2010

El-avfallet som ligger rundt i Distrikts-Norge skal samles inn

Klif og returselskapene er enige.


Elektrisk og elektronisk (EE-) avfall har hopet seg opp mange steder i landet de siste ukene, etter at de fire returselskapene som Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har avtale med, mente de hadde hentet inn så mye som de var pliktige til for 2010.
Direktoratet har fått flere fortvilte henvendelser fra kommuner, som ikke har plass til å ta i mot flere kasserte tv-er, datamaskiner og annet utrangert elektronisk utstyr.

Den løsningen som nå er funnet representerer en bedre og sikrere håndtering av EE-avfall i kommunene og redusert risiko for returselskapene.

les mer på Teknisk Ukeblad

Elbilene kommer for fullt

For første gang kan en elbil bli Årets Bil i Europa

KANDIDATER: Alfa Romeo Giulietta (øverst til venstre), Citroën DS3 (øverst til høyre), Opel Meriva og Nissan Leaf er blant de sju kandiadatene som er i finalen. Foto: AP/Frode Hansen.

Elbilen Nissan Leaf seiler opp som en av de heteste kandidatene til den prestisjetunge tittelen «Årets Bil i Europa».

Dette er en spennende liste fordi det for første gang er med en ren elektrisk bil i kåringen, og det er spennende fordi Nissan Leaf kom seg gjennom nåløyet til finalerunden, sier redaksjonssjef i bladet Motor, Rune Korsvoll.

Les mer om kåringen på VG.

onsdag 3. november 2010

Byggmakker Norge AS er nå Miljøfyrtårn

Hovedkontoret til Byggmakker Norge blir nå Miljøfyrtårnsertifisert.

Tiltaket er et ledd i arbeidet med å tilfredsstille de forventninger våre kunder og samarbeidspartnere har til vårt miljøengasjement, sier Helge Nakken, salgs- og driftsdirektør i Byggmakker Norge.

For Byggmakker Norge er det en prioritert oppgave å bidra til et mer bærekraftig samfunn. De senere år har selskapet investert ressurser i å gjennomføre konkrete tiltak som skal bidra positivt til et mer miljøvennlig samfunn. – At vi nå miljøfyrtårnsertifiserer hovedkontoret er et konkret og synlig bevis på vårt engasjement. Det innebærer at vi nå har fått større miljøfokus på forhold som arbeidsmiljø, innkjøp, energibruk, transport, avfall og utslipp, sier Nakken.

Krav til leverandører
I tillegg til det Byggmakker allerede har gjort har selskapet ytterligere ambisjoner. - Vi skal i løpet av 2011 få utarbeidet en egen miljøprofil på alle våre leverandører. 

Les mer på Miljøfyrtårn