Retur til hovedsiden

mandag 29. november 2010

Små bedrifter vil også møte klima-hverdagen

Det ligger historisk store strategiske muligheter i endringene fremtiden bringer. Gapet blir mellom bedrifter som aktivt ligger i forkant med miljøarbeid og de som ikke forstår hva som foregår før de blir rammet, sier Idar Kreutzer, konsernsjef i Storebrand, som forvalter 360 milliarder kroner, og investerer i over 3 500 selskaper.

 Dette er ikke en utvikling som bare angår store konsern. De store bedriftene vil kanskje ligge først i løypa, men de mindre bedriftene bør allerede nå tenke over hvilke konsekvenser de store selskapenes beslutninger vil få for de krav som vil bli stilt til underleverandører. Hvis man i dag er avhengig av levering til én større kunde, og man ikke kan leve opp til disse klimakravene når de kommer, kan dette få betydelige konsekvenser, maner Kreutzer, og legger til: – For kravene vil komme. Hvis man venter, kan tilpasningen bli ganske smertefull. Hvis man er føre var og tilpasser seg tidlig kan man i stedet både tjene kunder og øke omsetningen på basis av det, sier konsernsjefen.

Les mer på Klimaløftet.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar