Retur til hovedsiden

tirsdag 23. november 2010

Mobilens livsløp

I hvilken grad forurenser mobiltelefoner miljøet?

Foto: Nokia
Å levere inn mobiltelefonen og laderen til forsvarlig gjenvinning er ett av de viktigste miljøtiltakene man kan gjøre for et mer etisk livsløp for mobilen. Mange av mobilens etiske og miljømessige problemstillinger er knyttet til dyre råvarer og miljøforurensing. Ved innlevering av mobilen til butikk eller gjenbruksstasjon i Norge gjenvinnes over 95 prosent av materialene i en mobil forsvarlig, noe som både innebærer mindre miljøforurensing og redusert press på utvinning av edle råvarer.

Slik gjenvinner du:

  • Mobiler kan leveres inn til forsvarlig gjenvinning hos alle som selger mobiltelefoner, eller til kommunale gjenvinningsstasjoner rundt omkring i Norge.
  • Innlevering trenger ikke å skje i den samme butikken hvor du kjøpte mobilen - alle elektronikkforhandlere plikter å ta imot den type utstyr de selv selger.
  • Forhandlere er ikke like flinke til å informere om at de tar imot elektronisk avfall gratis i sin butikk, og det varierer om de har satt opp gjenvinningspunkter i butikkene. Men de har like fullt plikt til å ta imot, så forbrukere kan levere gjenvinnings-elektronikken direkte til betjeningen hvis det mangler kasser.
Det verste man kan gjøre er å kaste mobiltelefonen isøppelbøtta. Det fører til at miljøgifter i mobiltelefonen blir sluppet ut i naturen. For mobiltelefonen vil da bli brent sammen med annet
restavfall i anlegg som ikke er laget for å forbrenne elektronikk. Den forbrenningen skjer ikke ved høye nok temperaturer til å uskadeliggjøre miljøgifter som for eksempel bromerteflammehemmere.

Les mer om mobilens livsløp på El:etikk

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar