Retur til hovedsiden

fredag 12. november 2010

Frustrert over regjeringens energipolitikk

Tidligere Sp-leder Åslaug Haga er ikke nådig i sin kritikk av energipolitikken til regjeringen hun selv var en del av.Regjeringen er planløs og handlingslammet. Det er sterke ord, men jeg mener det. Jeg synes det er pussig at den ikke har noen ambisjoner om hvordan man skal ta energipolitikken videre, sier Haga. Selv tror hun noe av årsaken ligger i kortsiktigheten i norsk politikk. En annen årsak er at politikere har begynt å ta oljeinntektene for gitt

Hun mener det var liten grunn til å forvente en massiv utbygging av fornybar energi i Norge.


– Jeg tror ikke det er realistisk fordi den norske regjeringen ikke vil bruke penger på det. Det er rett og slett ikke vilje til å satse tungt på fornybar energi.

Les mer på Teknisk Ukeblad

Se også Åslaug Hagas foredrag fra Arbeidsmiljøkongressen 2010.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar