Retur til hovedsiden

onsdag 3. november 2010

Byggmakker Norge AS er nå Miljøfyrtårn

Hovedkontoret til Byggmakker Norge blir nå Miljøfyrtårnsertifisert.

Tiltaket er et ledd i arbeidet med å tilfredsstille de forventninger våre kunder og samarbeidspartnere har til vårt miljøengasjement, sier Helge Nakken, salgs- og driftsdirektør i Byggmakker Norge.

For Byggmakker Norge er det en prioritert oppgave å bidra til et mer bærekraftig samfunn. De senere år har selskapet investert ressurser i å gjennomføre konkrete tiltak som skal bidra positivt til et mer miljøvennlig samfunn. – At vi nå miljøfyrtårnsertifiserer hovedkontoret er et konkret og synlig bevis på vårt engasjement. Det innebærer at vi nå har fått større miljøfokus på forhold som arbeidsmiljø, innkjøp, energibruk, transport, avfall og utslipp, sier Nakken.

Krav til leverandører
I tillegg til det Byggmakker allerede har gjort har selskapet ytterligere ambisjoner. - Vi skal i løpet av 2011 få utarbeidet en egen miljøprofil på alle våre leverandører. 

Les mer på Miljøfyrtårn

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar