Retur til hovedsiden

torsdag 28. oktober 2010

Ny faktaside om Sikkert vedlikehold

Arbeidstilsynet har i forbindelse med den europeiske kampanjen "Sikkert vedlikehold" 2010-2011 laget en ny faktaside som tar for seg hva vedlikehold er, farer og risiko og hva man bør gjøre for å sørge for sikkert vedlikeholdsarbeid på arbeidsplassen. 

Med vedlikeholdsarbeid følger ofte risiko for skader og ulykker. Årsaken er at maskiner ofte er involvert og at vedlikehold er arbeidsoppgaver arbeidstakere ikke er vant til å utføre.

Mange ulykker skjer dessuten når man må reparere noe som plutselig ikke fungerer. Manglende kompetanse, feil verktøy, tidspress og stress er sentrale årsaker til at ulykker ofte skjer i forbindelse med denne type vedlikehold og reparasjon.

Les mer om sikkert vedlikehold på den nye faktasiden.

Les også om Risikoanalyser av maskiner og utstyr.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar