Retur til hovedsiden

onsdag 2. juni 2010

Miljøfyrtårn – i din virksomhet?

Vi hjelper din virksomhet å gjøre noe smart for miljøet. Det er lett å gjøre noe positivt for klimaet. Det er bare å endre noen vaner og komme inn i et miljøvennlig spor. Miljøfyrtårn lover lønnsom miljøsertifisering!


Vi hjelper din bedrift til å gjøre noe konkret for miljøet

Miljøfyrtårn har som sin klare målsetting at de råd og tiltak vi foreslår,skal virke positivt både for miljøet og virksomheten.

Våre konsulenter ( Konsulent i Østfold: www.hms-miljo.no ) hjelper din virksomhet med å finne frem til konkrete, målbare og lønnsomme miljø- og klimatiltak.

Våre konsulenter vil bistå din virksomhet med å gjennomføre en miljøanalyse, og velge relevante tiltak dere må gjennomføre. Alle krav vi stiller gjelder for din type virksomhet og er utviklet i samråd med bransjen.
Miljøfyrtårn bidrar med kompetanse, rutiner og løsninger som gjør dere kvalifisert for Miljøfyrtårn-sertifisering. Din virksomhet blir en mer attraktiv arbeidsplass og leverandør av varer og tjenester i et marked som har økende fokus på miljødokumentasjon.

En Miljøfyrtårn-sertifisering er et synlig bevis på at din virksomhet mener alvor med sitt miljø- og klimaengasjement. Vår miljøsertifisering skal lønne seg for din virksomhet, dine ansatte og for miljøet.

Din virksomhet får:

Tilpasset verktøy for miljøledelse:
gode miljørutiner på viktige områder som bl.a. avfallshåndtering, energibruk og innkjøp.

Miljøeffektiv drift:
høyere verdiskapning gjennom mindre miljøbelastning (mindre avfall, lavere energiforbruk, reduksjon av utslipp osv) og reduserte driftskostnader.

Tydelig og dokumentert miljøinnsats:
konkurransefordel og kvalifikasjonskrav i stadig flere anbudsrunder.

Markedsføring:
Mulighet for å benytte Miljøfyrtårn logo i markedsføringen av virksomheten. For regler, se internettsidene.

Oppfyllelse av lovpålagte krav:
f.eks. Regnskapslovens og Miljøinformasjonslovens krav.

Godt grunnlag:
Godt utgangspunkt for andre typer sertifisering som ISO 14001 og EMAS.

Hvordan blir vi Miljøfyrtårn?

1. Virksomheten kontakter en Miljøfyrtårn-konsulent. Se liste over konsulenter fordelt på kommuner og fylker på www.miljofytarn.no ( Konsulent i Østfold: www.hms-miljo.no )

2. Virksomheten etablerer en miljøgruppe som sammen med konsulenten lager en miljøanalyse med følgende tema: internkontroll/HMS, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, avfalls- og utslippshåndtering,
og transport.

3. Basert på miljøanalysen utarbeides en handlingsplan med tiltak som må iverksettes for å oppfylle det generelle bransjekravet, og ett eller flere relevante bransjekrav.

4. Når tiltakene er iverksatt og virksomheten oppfyller bransjekravene, godkjennes den av en kommunal sertifisør.

5. Sertifisøren registrerer sertifiseringen hos Stiftelsen Miljøfyrtårn.

6. Stiftelsen Miljøfyrtårn kontrollerer sertifisørrapporten og ekspederer Miljøfyrtårn-sertifikatet, som sendes til sertifisør for signering.

7. Ordfører eller annen kommunal representant deler ut sertifikatet til virksomheten. Virksomheten bør benytte muligheten til å få positiv omtale i lokale medier.

8. Sertifikatet er gyldig i tre år, og innen utløpet må virksomheten sørge for resertifisering.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar