Retur til hovedsiden

fredag 25. juni 2010

Gir kildesortering en økonomisk gevinst for en bedrift

Gir kildesortering i bedrifter/virksomheter bare en miljøgevinst, eller kan det også gi økonomiske gevinster?













Flere bedrifter jeg har jobbet med frem mot en miljøsertifisering, har ikke hatt tilfredstillende kildesortering. Som regel har alt avfall gått i en og samme kontainer. Dette er absolutt ikke økonomisk gunstig for en bedrift som har noen tonn avfall i løpet av et år.

En bedrift jeg bisto leverte ca 10 tonn avfall pr år, og leverte alt som blandet avfall i en kontainer. Med en avfallspris på kr. 1270,- pr tonn betalte bedriften kr. 12.700,- pr. år. Når vi hadde hatt en gjennomgang i bedriften bestemte vi oss sammen for å sortere ut treverk, papp, papir og plast. det viste seg at dette utgjorde halvparten av avfalsmengden, ca 5 tonn. På disse avfallsfraksjonene fikk vi reduserte priser, leverte noe gratis, og fikk betalt for ren papp. Tonnasje og priser ble som følgende:

- Treverk, 2,7 tonn a kr. 600,-
- Papp, 1,9 tonn ( her fikk vi betalt kr. 150,- pr. tonn)
- Papir, 250 kg, gratis å levere.
- Plast, 150 kg, gratis å levere.
- Restavfall, 5 tonn a kr. 1270,-

Fra tidligere å ha betalt kr. 12.700,- pr år, betalte nå denne bedriften kr. 7720,- pr år for den samme mengden avfall.

De fleste bedrifter jeg bistår i miljøarbeide har ofte sorteringsgrad på mellom 60 - 90%, noe som ofte utgjør store besparelser for disse bedriftene/virksomhetene. Det er ofte små grep som må gjøres for å innføre kildesortering i en bedrift, og de ansatte ser meget positivt på slike tiltak.

Kildesortering er en vinn - vinn situasjon for miljø og bedrift!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar