Retur til hovedsiden

fredag 21. mai 2010

Miljøsertifisering av en barnhage

Lunde Barnehage på Kråkerøy i Fredrikstad er i gang med Miljøfyrtårnsertifisering. Dette er en spesiell og krevende prosess, dels fordi den innbefatter barn.Kravene for å bli miljøfyrtårnsertifisert som barnehage innbefatter at barna også blir involvert i miljørutinene. Dette er en veldig spennende erfaring for miljøfyrtårnkonsulenten. Man må da tenke anderledes og pedagogisk i gjennomførelsen. Barna skal involveres i områder som kildesortering, kompostering og enkle rutiner som kun ett tørk papir når man har vasket hendene. Også foreldre skal informeres om barnehagens satsing. En del av det barna lærer blir ofte tatt med hjem, og praktisert der.

Å lære barn om miljøtiltak vil kunne gi gode resultater når de vokser opp. Vi tar med oss barnelærdomen i oppveksten.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar