Retur til hovedsiden

torsdag 1. juli 2010

Sertifisering gir pluss

Av årets private virksomheter, er drøye 27 prosent allerede miljøsertifisert (Miljøfyrtårn-, ISO 14001- eller EMAS-sertifisering), alternativt tilbyr de Svane- eller Blomstmerkede produkter eller tjenester. Av de resterende, har bare 13 prosent (12,8) planer om å miljøsertifisere virksomheten i løpet av 2010, og bare 3,7 prosent sier de vil Svane- eller Blomstmerke produkter eller tjenester. Svarene matcher fjorårets Miljøbarometer godt. Da svarte 12 prosent av de private virksomhetene at de ville miljøsertifisere virksomheten, og bare 3,5 prosent hadde planer om å svane- eller blomstemerke produktene sine i løpet av 2009.


Mange av de som er sertifisert eller som tilbyr Svane- eller Blomstmerkede produkter og tjenester har tydeligvis svært positive erfaringer. Når de spørres om hva som er det viktigste virksomheten har oppnådd ved miljøsertifisering eller miljømerking av produkter, nevnes blant annet at miljømerking av produkter og tjenester er en absolutt fordel i forhold til kundene. Noen påpeker på at det gir flere kunder og mange har opplevd at det er avgjørende for at kunden skal velge deres produkter. Noen mener dessuten at det er blitt en forutsetning for å være med i anbudsrunder. Andre nevner at sertifisering øker virksomhetens renommé, både eksternt og internt, og at sertifiseringen øker miljøbevisstheten blant ansatte. Det rapporteres dessuten om kraftig reduksjon i forbruk av energi og reduserte CO2-utslipp, samt økt innsamlingsgrad av avfall.
11 prosent av de offentlige virksomhetene er allerede miljøsertifisert, og 14 prosent av de resterende har planer om å bli sertifisert i løpet av året. Også offentlige virksomheter rapporterer om positive effekter av miljøsertifisering, blant annet bedre inneklima, bedre avfallssortering og mer bevissthet blant ansatte og brukere, for eksempel lærere og elever på sertifiserte skoler.

Et stort flertall, 68,2 prosent av de private virksomhetene og 66,8 av de offentlige virksomhetene tror de kan redusere kostnader ved å gjennomføre interne miljøtiltak. Bare en tredel, 32,5 prosent, av de private virksomhetene tror imidlertid at de får flere kunder, hvis virksomheten miljøsertifiseres. Omtrent like mange, 34,4 prosent, tror miljømerkede produkter og tjenester gir flere kunder.

Kilde: Miljøindex

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar