Retur til hovedsiden

tirsdag 28. januar 2014

Personalhåndbok, HMS håndbok og oppfølging av ansatte og sykemeldte

Er du leder, HR sjef eller HMS ansvarlig, vet du godt (eller vet du det?) at et skikkelig verktøy forenkler jobben og sparer både tid, penger og frustrasjon.

Meny fra mobilversjonen

Håndbøker kan være gode verktøy - enten det er HMS håndbok, personalhåndbok, lederhåndbok, eller andre håndbøker. Det er viktig at håndbøkene oppdateres av leverandør på lovverk, mens alt annet kan oppdateres lokalt fra bedriften. Det er også viktig at man har muligheten til å bygge egne håndbøker, for spesielle formål - deriblant også miljøhåndbok og kvalitetshåndbok.

Når det gjelder oppfølging av ansatte, og sykemeldte, er det viktig at dette kan gjøres på enkleste måte - og at det er mulighet for skikkelig rapporteringsmuligheter både for nærvær og fravær, og ikke minst fraværsgrunner. Oppfølging av ansatte skal starte ved ansettelsesprosessen, og ende ved arbeidsforholdets slutt. Ved enkle operasjoner skal oppfølgingssamtaler, medarbeidersamtaler, vernerunder, advarsler, m.m. dokumenteres i systemet. Langtidssykefravær skal følges opp, og da er det greit at systemet gir varsler når lovpålagt oppfølging skal gjennomføres - dialogmøter, oppfølging, osv. Slik slipper man da advarsler og purringer fra NAV fordi man har glemt et møte eller oppfølgingsplan.

Det er jo også greit at systemet har støtte for mobile plattformer som iPhone, iPad og Android. Da er det enkelt for de ansatte å varsle fravær, nærvær og avvik - samt at de selv kan holde seg orientert på håndbøker, rutiner og instrukser som gjelder dem selv. Med et slik system oppfyller bedriften også krav til personallister, timelister (nærvær), hvor de ansatte befinner seg (hvis de jobber utenfor bedriften) - og flere andre krav som er satt av det offentlige. Da slipper man bøter fra instanser som Arbeidstilsynet, Skattevesenet, o.l.

Vårt system GIPS Oppfølging oppfyller alle disse delene, og mer til. Det kan "snakke" direkte med de fleste lønnssystemer, og direkte mot NAV. Systemet er laget for å forenkle hverdagen for nettopp deg, som er leder, HR sjef eller HMS ansvarlig - eller har andre roller innen personalledelse og personalansvar. Alle ansatte har mulighet for å logge inn på sin "egen side".

Fyll ut skjemaet for mer informasjon / tilbud:
Powered by 123ContactForm | Report abuse

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar