Retur til hovedsiden

torsdag 16. januar 2014

Har deres ledere lovpålagt HMS opplæring?

I veldig mange bedrifter i Norge, bryter øverste leder Arbeidsmiljøloven. Dette fordi han/hun ikke kan dokumentere lovpålagt HMS opplæring for ledere.

Arbeidsmiljøloven pålegger ledere å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS). Dette er et personlig ansvar som ikke kan delegeres. HMS-kravet er et viktig verktøy for å sikre at ledere har kunnskap om grunnprinsippene i systematisk HMS-arbeid.

Mange ledere slurver eller er ukjent med kravet til HMS-opplæring. Men kurset bør absolutt tas på alvor: Kunnskapen herfra bidrar nettopp til å skape en god HMS-kultur i bedriften. Dette er ikke bare god personalpolitikk, men også god butikk. Dessuten er dette et punkt, som arbeidstilsynet alltid sjekker ved et tilsyn.

Det er også viktig for en bedrift å sjekke nytilsatte ledere om de oppfyller dette lovpålagte kravet. En undersøkelse viser at vi i Norge hadde nærmere 30 000 lederbytter i fjor, og alle disse lederne plikter å ha HMS opplæringen i orden.

At enkelte ledere ikke har gjennomført slik opplæring, er egentlig slurv! Opplæringen er ikke dyr, og kan gjennomføres på en halv dag - og akkurat når det passer lederen. Ved å ta et HMS kurs for ledere, får også leder den nødvendige dokumentasjonen på gjennomført opplæring.

Les mer om: HMS kurs for ledere


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar