Retur til hovedsiden

tirsdag 27. juli 2010

Slutt på fylkeskommunal støtte til Miljøfyrtårn

Ordning med støtte til virksomheter opphørte 10. juni.

Fylkeskommunens internettportal
Østfold fylkeskommune har i flere år dekket opp til 50% av utgiftene til miljøfyrtårnkonsuleter når virksomheter har bestemt seg for sertifisering. dette har vært en positiv ordning, som har vært med på å legge terskelen lavt også for mindre bedrifter med begrensede midler.

Dessverre opphørte ordningen 10. juni 2010.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar