Retur til hovedsiden

onsdag 28. april 2010

Kommunale innkjøpere kan redde miljøet

Dette hevder både Natur og Ungdom, og politikere. Når bare Oslo kommune alene bruker over 15 milliarder kroner på varer og tjenester i år, kan nok dette bli mulig. Hvis man tar med alle landets kommuner og fylkeskommuner vil nok dette beløpet beløpe seg til flere 100 milliarder kroner årlig.Kommunene har dermed store muligheter til å påvirke miljøbelastningen. Men det er nok lang vei å gå før før løfter og festtaler fra politikere blir noe mer enn visjoner.

Dessverre vektes ikke bestandig miljøaspekter i så stor grad ved anskaffelser, som det politikere vedtar i kommunestyrer og fylkesting. Det er altså ofte et gap mellom liv og lære!

Dessverre har pris ofte en mye større betydning, enn om en leverandør er miljøsertifisert eller ikke. Og ikke minst ved lik pris, velges da bedriften/virksomheten som faktisk har tatt ansvaret med å miljøsertifisere seg - eller velger man den man alltid har brukt? Dette er store utfordringer som innkjøpere i offentlig sektor må ta tak i for at dette skal bli mer enn bare visjoner!

Stiller kommunene strengere miljøkrav, vil leverandørene også måtte ta grep for å tilfredstille disse kravene. Først da vil miljøet bli vinneren!

Det er i dag fullt oppnåelig for alle bedrifter/virksomheter, uansett størrelse, å kunne miljøsertifisere seg uten at det skal bli en stor økonomisk kostnad. Tvert om vil de fleste bedrifter se økonomiske fordeler og besparelser ved sertifisering!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar