Retur til hovedsiden

tirsdag 20. april 2010

Redusere avfallsmengden i din bedrift
1. Begrense bruk av papir, utskrift og kopiering.
  • E-post leses på skjerm. Skjemaer og bilag sendes mest mulig elektronisk.
  • Innføre tosidig kopiering og utskrift som standard.
  • Gi opplæring på kopimaskin/skrivere, som sikrer lavt forbruk av kopi- og skrivepapir.
  • Innføre styring av utskrifter med id-kort (store bedrifter).
2. Sørge for mest mulig kildesortering og gjenvinning av avfall.
  • Etablere en sorteringssentral for utpakking av varer.
  • Sørge for gjenvinning eller gjenbruk av utrangert utstyr når mulig.
  • Tilrettelegge for gjenbruk av kontorrekvisita.
  • Etablere avtale med firma som kan motta brukte PCer for gjenbruk.
  • Etablere avtale med firma som kan motta brukte tonerkassetter.
  • Tilrettelegge for returordning for mobiltelefoner og annen små-elektronikk.
De fleste tiltakene her er gratis og/eller kostnadsbesparende i tillegg til miljøgevinsten!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar