Retur til hovedsiden

fredag 7. mai 2010

Reiselivsbransjen satser på økt miljømerking

Reiselivsbransjen i Norge har de senere år satset på økt synligjøring av miljømerker for å trekke flere turister!I et land som Norge, som fremmer bærekraft i reiselivet, må reiselivsbedriftenes miljøinnsats bli en mer sentral del av profileringen. Innovasjon Norge er derfor nå i gang med en presentasjon av miljømerker og miljøsertifiseringer på reiselivsportalen visitnorway.no. Her vil sentrale miljømerker en turist møter på reise i Norge presenteres, og bedrifter med miljømerker være lett å finne. De enkelte produktsider merkes med bedriftens spesifikke miljømerke. Merker som legges inn er Miljøfyrtårn, Svanen, ISO 14001 og Norsk Økoturisme.

Dette er en klar konsekvens av at turister i Norge er miljøbevisste, og har miljøengasjement som et kriterie for å velge reisemål og overnattingssted. Både overnattingssteder, hotellkjeder, opplevelsessteder, festivaler, m.m. i Norge er i full gang med å miljøsertifisere seg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar