Retur til hovedsiden

onsdag 20. juni 2012

Hvor mye overtid kan du jobbe

Ni av ti nordmenn jobber jevnlig overtid, men det er klare grenser for hvor mye du kan pålegges av sjefen – og for hvor mye du kan jobbe.

Topper i produksjonen/arbeidsmengde
Man kan ikke kreve overtid av de ansatte for å «ta unna» forventede topper i produksjonen/arbeidsmengde. Hvis noen lyser ut en stilling hvor de forutser et stort behov for overtidsarbeid går det jo stikk i strid med lovverket. Kan arbeidsgiver forutse behovet, er det i virkeligheten ikke uforutsett. Det er et krav om et særlig og tidsbegrenset behov, altså en akutt og uforutsett situasjon, for å benytte overtidsarbeid.

Akutt og uforutsett
Ved akutte og uforutsette situasjoner er det er fullt lovlig å kreve av de ansatte at de jobber overtid, så sant dette ikke er til betydelig ulempe for arbeidstaker. I en akutt situasjon kan en pålegge overtid inntil ti timer på en uke. Overtiden kan likevel ikke overstige 25 timer til sammen over fire sammenhengende uker, og heller ikke mer enn 200 timer til sammen gjennom et helt år.

At noen ønsker å jobbe mer enn det som er lov, gjør det likevel ikke mer lovlig. Overtid må ikke benyttes uten særlig og tidsavgrenset behov eller utover grensene i loven.

Overtidreglene
Overtidsarbeide kan normalt ikke overstige:
  • 10 timer på en uke
  • 25 timer til sammen over 4 sammenhengende uker
  • 200 timer til sammen over 52 sammenhengende uker
Med tariffavtale og avtale med de tillitsvalgte kan disse grensene økes til:
  • 15 timer på en uke
  • 40 timer til sammen over 4 sammenhengende uker
  • 300 timer til sammen over 52 sammenhengende uker

Med spesialtillatelse fra Arbeidstilsynet øker grensene for overtid til:

  • 20 timer på en uke
  • 200 timer til sammen over 26 sammenhengende uker

Alt overtidsarbeid ut over de laveste grensene må i alle tilfelle også være frivillig for den enkelte arbeidstaker.

Kilde: Arbeidsmiljøloven §10-6Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar