Retur til hovedsiden

fredag 8. juni 2012

HMS- og Miljøfaglig kompetanse mer etterspurt

Stadig flere bedrifter ansetter medarbeidere med HMS- og miljøfaglig kompetanse. Dette gjelder både i privat og offentlig sektor.

Forsidebilde
Hele 41 prosent av lederne i olje- og gassbransjen vil rekruttere ”grønne” medarbeidere i nær fremtid, mens 35 prosent i bygg- og anleggsbransjen sier dette er aktuelt.

HMS og miljøplanlegging mest populært

Ser vi på hvilken type miljøfaglig kompetanse bedriftene trenger de neste 1-2 årene, er det HMS som særlig skiller seg ut, med 58 prosent av svarene. Deretter kommer miljøplanlegging som det nest største området, med 30 prosent.

Hele oversikten finnes her:


HMS


58 %


Miljøplanlegging


30 %


Sertifiseringer (ISO, BREEAM, EMEAS)


27 %


Energiforvaltning


24 %


Forurensing/miljøkonsekvensanalyse


20 %


Avfallshåndtering


19 %


Klimatilpassing


15 %


Livssyklusanalyser (LCA)


10 %


Carbon Footprint Analysis (CFA)


4 %


Annet


9 %


Konkurransefortrinn

Undersøkelsen kartlegger også hva som er årsaken til at bedriftene vil rekruttere medarbeidere med denne type kompetanse. 45 prosent svarer at bedriftens strategi for samfunnsansvar krever det, mens 32 prosent mener det vil gi bedriften et konkurransefortrinn.

Særlig i privat sektor er dette viktig. I denne sektoren er det også mange som mener at en slik satsing bidrar til å øke inntjeningen og kutte kostnader for bedriften.

Her er oversikten over virksomhetenes motiv for å rekruttere grønne medarbeidere:


Bedriftens strategi for samfunnsansvar krever det


45 %


Det vil gi oss et konkurransefortrinn


32 %


Vi har alltid hatt løpende behov for denne type arbeidskraft


30 %


Grønne tiltak er en trend vi ønsker å følge


27 %


Det vil bidra til å øke inntjeningen / kutte kostnader for bedriften


26 %


Miljøpolicyen i bedriften krever det


22 %


Omlegging i bedriften skaper behov for denne type kompetanse


11 %


Annet


3 %Kilde: ledernett.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar