Retur til hovedsiden

fredag 6. juli 2012

HMS egenerklæring ved anbud - på tro og ære

Ved anbud og forespørsler krever tilbydende bedrifter/offentlig virksomheter en HMS egenerklæring, som bekrefter at din bedrift oppfyller lovkravene til systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeide.

Men er din samvittighet ren, når du signerer på et slikt dokument? Har din bedrift faktisk oppfylt lovkravene innen HMS, slik du har skrevet under på?

Av erfaring kan jeg si at en slik HMS egenerklæring ofte ikke er verdt papiret den er skrevet på! Alt for mange bedrifter oppfyller ikke lovkravene, men signerer alikevel på papiret. dette kan gjøres, da dette aldri følges opp av anbudsgiver. Jeg har ennå ikke hørt om bedrifter/offentlige virksomheter som faktisk tar en HMS revisjon/stikkprøver på en leverandør.

For å underbygge mine påstander, er tallenes tale klare. I fjor hadde Arbeidstilsynet over 14.000 tilsyn, hvor de fant at halvparten av bedriftene ikke oppfylte HMS kravene. I år planlegger Arbeidstilsynet 16.000 tilsyn i norske bedrifter. Et nytt virkemiddel er at i år kan Arbeidstilsynet utskrive bøter til bedrifter som ikke oppfyller lovkravene.

Men hvilke konsekvenser får det for deg, når du urettmessig signerer på en slik HMS egenerklæring? Sannsynligvis ingen! Din bedrift vinner kanskje anbudet, og livet går videre.

For å dokumentere at en bedrift er en miljøbedrift, kreves det sertifisering. Men for at en bedrift skal dokumentere at de følger norsk HMS lovgivning, kreves det kun en signatur på en egenerklæring!
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar