Retur til hovedsiden

fredag 25. mai 2012

HMS - viktig ved omdømmebygging i bedriften

De fleste bedrifter er opptatt av å bygge et godt omdømme rundt sin virksomhet, og betaler gjerne store summer til eksterne konsulenter for å bygge dette opp. Men det er viktig at bedriftseiere/ledere også tar enkelte grep selv.

Alle bedrifter i Norge er pålagt å ha systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid - dette i følge Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften. Men her syndes det stort i mange bedrifter, og det finnes ofte ikke noe som helst dokumentasjon på at bedriften har dette på plass.

Jeg påstår derfor at første steg i å bygge opp omdømme i en bedrift, er å få dette på plass!

Et godt HMS-arbeide er som regel også en direkte årsak til å få fornøyde medarbeidere i bedriften. Å ha fornøyde medarbeidere som skryter av sin egen arbeidsplass, er gull verdt for omdømmet - det blir alltid lagt merke til, og ordet sprer seg: "I den bedriften er det flott å jobbe"

Det finnes knapt noe så drepende for en bedrifts omdømme, som å bli hengt ut i media i forbindelse med ulykker og katastrofer. Viser det seg i tillegg at ledelsen har neglisjert lover og forskrifter, for bedriften en ekstra knekk. Derfor er det viktig å kunne vise til at alle lover, regler og påbud er fulgt - gjennom systematisk dokumentasjon. Har man ikke dette på plass, kommer de negative oppslagene!
(bilde er illustrasjon, og har ikke noe med artikkel å gjøre)

I tillegg er det rom for at ledelsen (styreleder, daglig leder) kan straffeforfølges etter ulykker, når ikke lovpålagte krav er fulgt opp, og dokumentert. Og igjen må man påregne at media er på plass for å dekke opp disse negative "begivenhetene".

Er det nå en gang slik at din bedrift ønsker å jobbe med omdømmet, er HMS og Miljø et par områder som det er viktig å få på plass først! Det er på disse områdene det er størst sjanse for at alt dere har bygget opp, kan rase sammen igjen! Da er alle penger og ressurser som er lagt ned, til ingen nytte! Sannsynligheten for at din bedrift vil oppleve en ulykke, er stor - men utfallet og etterspillet av en slik hendelse, er opp til deg som leder!

Du kan lese mer om systematisk HMS-arbeide på våre nettsider: www.hms-miljo.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar