Retur til hovedsiden

fredag 27. april 2012

Stor mangel på systematisk HMS-arbeid i norske bedrifter

GROVE LOVBRUDD: 14.200 arbeidsplasser fikk besøk av Arbeidstilsynet i fjor. Over halvparten fikk reaksjoner.


sikkerhet

Det er mangel på systematisk HMS-arbeid som er den vanligste grunnen til
at Arbeidstilsynet er kommet med pålegg. Men også manglende
bedriftshelsetjeneste og brudd på regelverk for bruk av riktig
arbeidsutstyr er en vanlig årsak til pålegg. I tillegg er det avdekket
flere alvorlige brudd på forskriften om «tungt og ensformig arbeid».

Noe av forklaringen på at statistikken er så stygg er at Arbeidstilsynet
målretter tilsynene sine mot de virksomhetene der de vurderer at
risikoen er stor. Generelt regner Arbeidstilsynet med at mellom 10 og 20 prosent av
norske virksomheter ikke følger det nødvendige lovverket. Med andre ord
oppfører om lag 80-90 prosent av virksomhetene seg bra.

Kan gi bøter
Arbeidstilsynet får snart mulighet til å gi et såkalt «overtredelsesgebyr», en slags bot, på 10.000 kroner, i alvorlige tilfeller.

Hvordan kan en bedrift sikre seg?
Først og fremst er det viktig å kartlegge bedriftens systematiske HMS-arbeid (Internkontroll). Mange bedrifter mangler dette her, mens andre ikke følger opp eksisterende system.
Manglende dokumentasjon er en stor syndebukk i de fleste bedrifter. Her finnes det det mange gode verktøy for å gjøre bedriftens HMS-system tilgjengelig for alle ansatte. Bedrifter kan nå også bestille en HMS-sertifisering av sin bedrift, noe som vil kvalitetssikre at bedriften følger alle lovkrav innen systematisk HMS-arbeid - noe som også kan gi redusert forsikringspremie på yrkesskade i enkelte forsikringsselskaper.

For mindre bedrifter som ikke har ressurser til å ha egne ansatte på HMS, er det også mulighet for å "leie" inn kompetansen på fast basis eller pr. time.

Dette er lovbruddene:


  • Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter: 3.940 brudd.
  • Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste: 1.804 brudd.
  • Tungt og ensformig arbeid: 1.512 brudd.
  • Kjemikalieforskriften: 1.474 brudd.
  • Bruk av arbeidsutstyr: 1.362 brudd.
  • Hvilke virksomheter skal ha knyttet til seg verne- og helsepersonale (Bedriftshelsetjeneste): 1.119 brudd.
  • Opplysninger til Arbeidstilsynet: 1.030 brudd.
  • ID-kort: 862 brudd.
  • Arbeidsgivers plikt til opplæring: 844 brudd.
  • Krav om verneombud: 702 brudd.
(kilde:arbeidstilsynet)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar