Retur til hovedsiden

tirsdag 18. januar 2011

Miljøfyrtårnkommuner oppnår svært gode resultater


Nasjonal Miljøsertifisering


Kommuner som har kommet i gang med miljøsertifiseringen, har oppnådd til dels svært gode resultater. Best
av alle er Oslo, hvor hele 350 kommunale virksomheter allerede er sertifisert som Miljøfyrtårn. I dag finnes det flere ulike ordninger for miljøsertifisering i Norge. ISO 14001, EMAS, Grønt Flagg og Miljøfyrtårn er noen av dem. Sistnevnte er den mest utbredte og hurtigst voksende ordningen. Mange norske kommuner er fortsatt bare i startgropa med å miljøsertifisere egne virksomheter. Det går ut over både miljøet og lommeboka. Kommuner som har kommet i gang med miljøsertifiseringen, har oppnådd til dels svært gode resultater. Best av alle er Oslo, hvor hele 350 virksomheter allerede er sertifisert som miljøfyrtårn.

I dag finnes det flere ulike ordninger for miljøsertifisering i Norge. ISO 14001, EMAS, Grønt Flagg og Miljøfyrtårn er noen av dem. Sistnevnte er den mest utbredte og hurtigst voksende ordningen. Av landets 430 kommuner er det likevel bare 82 kommuner som har sertifisert en eller flere av sine egne virksomheter som miljøfyrtårn.

Per Bjørnar Knudsen er rådgiver i KS, som er representert i Stiftelsen Miljøfyrtårns styre.
– Jeg tror utrolig mange av kommunene kommer til å ta i bruk ordningen fram mot 2015. Mange kommuner er i startgropa, og retningen er helt klar. Det er også et økende trykk på kommunene for å få dem til å feie
for egen dør og sertifisere egne virksomheter, sier han.

Mads B. Nakkerud er seniorrådgiver i Stiftelsen Idébanken, som arbeider for å fremme en bærekraftig utvikling. Han er ikke fullt så positiv som Knudsen.
– I mange norske kommuner trenger de definitivt et større politisk «trøkk». Virksomheter og privatpersoner som lokalt prøver å få til noe, får altfor lite drahjelp av sine politikere, sier Nakkerud.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar