Retur til hovedsiden

onsdag 19. januar 2011

Brukervennlighet og gjenbruk av offentlig IT

Fem offentlige it-løsninger får status som nasjonale felleskomponenter.

Felleskomponenter skal være deler av felles it-løsninger som kan gjenbrukes i flere andre it-løsninger i offentlig sektor, og skal utgjøre et grunnlag for at offentlige virksomheter skal kunne utvikle elektroniske tjenester for innbyggerne og næringslivet.
Tjenestene som det er størst behov for og som er mest sentrale for å oppnå de politiske målsettingene om brukerfokus og effektiv forvalting, får status som nasjonale felleskomponenter, heter det i en pressemelding fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Fem felleskomponenter

Difi anbefaler at de nasjonale felleskomponentene blir:
- Enhetsregisteret (grunndata om virksomheter)
- Folkeregisteret (grunndata om personer)
- Matrikkelen (grunndata om eiendommer)
- Altinn (-komponentene)
- Felles infrastruktur for elektronisk ID i offentlig sektor (Minid)

Disse felleskomponentene eller ”byggeklossene” på it-området er det særlig viktig at det offentlige samordner seg om å utvikle og forvalte godt og riktig. Det kan gi oss bedre kvalitet, lavere it-kostnader og en mer effektiv offentlig forvaltning, sier Hans Christian Holte, direktør i Difi.

Samordning av offentlig IT-byråkrati gir tidsbesparelser for bedrifter og privatpersoner, som igjen på sikt gir en miljøgevinst.

Les mer om saken på Computerworld

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar