Retur til hovedsiden

tirsdag 23. september 2014

Anbud og HMS krav - kundens ansvar

Virksomheter som kjøper tjenester av underleverandører i Norge, er alt for dårlige på å kontrollere om underleverandørene faktisk oppfyller alle lovpålagte HMS krav.

Det settes krav til underleverandører om å oppfylle HMS kravene i anbudspapirer/kontrakter, og dette bekreftes med en signatur på en egenerklæring. Så er det ikke mere snakk om den saken!
Men en signatur på en egenerklæring er dessverre langt fra noen oppfyllelse av HMS kravene. Derfor må virksomheter som kjøper tjenester av underleverandører også følge opp sine egne krav til lovoppfyllelse, med egne kontroller ute hos leverandørene. Her må HMS dokumentasjon og rutiner gjennomgås, og pålegg må gis om det oppdages mangler/avvik i henhold til Arbeidsmiljølov, Internkontrollforskrift, og annen relevant lovgivning.
Om slike kontroller ikke gjennomføres regelmessig hos virksomhetens underleverandører, er også kravet om å oppfylle lovpålagt HMS kun en klisje. Og da er dette kravet også et avvik i deres egen internkontroll, så lenge det ikke følges opp med eksterne revisjoner.

Steehans Consult bistår entreprenører og virksomheter med å kontrollere at deres leverandører/underleverandørers oppfyller alle HMS krav i henhold til lovverk og HMS forskrifter.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar