Retur til hovedsiden

onsdag 3. oktober 2012

Energimerking av yrkesbygg

Alle yrkesbygg over 1000 kvm skal alltid ha en gyldig energiattest. Yrkesbygg skal energimerkes av eksperter. Tekniske anlegg skal energivurderes.

 

Energimerking_Bygg

Energimerking av yrkesbygg
Energimerking er obligatorisk for alle ved salg eller utleie av yrkesbygg. I tillegg skal alle yrkesbygg over 1000 kvm alltid ha en gyldig energiattest. Det er eier av bygget som har ansvaret for å gjennomføre energimerkingen.

Dette er lovpålagt gjennom Energimerkeforskriften, og gjort gjeldene fra 1. juli 2010.
Energimerket viser bygningens energistandard og beregnes uavhengig av hvordan de som eier/leier bygget bruker bygningen. Om noen i din egen organisasjon har ekspertkompetanse (beskrevet i Energimerkeforskriften), så kan hun/han foreta energimerkingen. Alternativt kan dere leie en energirådgiver, takstmann eller lignende.

Energivurdering av tekniske anlegg
I tillegg sier Energimerkeforskriften at kjelanlegg på over 20kW, som varmes opp med fosilt brennstoff, energivurderes. Det samme gjeler klimaanlegg på over 12kW, eller betjener et samlet bruksareal på over 500 m3.

Målet med energivurdering av tekniske anlegg er å stimulere til energieffektivitet gjennom god installasjon, drift og vedlikehold av anleggene.

Det er Norges vassdrag- og energidirektorat som følger opp forskriften, og kan ilegge overtredelsesgebyr ved manglende energimerking og energivurderinger.

Mer info!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar