Retur til hovedsiden

torsdag 13. september 2012

Engasjement er viktig for helsa

Engasjement er viktig for at vi skal trives på jobben. Det er nær sammenheng mellom det engasjementet vi viser på jobben og i hvilken grad vi opplever at vi bestemmer selv, har sosial støtte og at det blir stilt krav til oss.

Temaet i undersøkelsen er hva som påvirker arbeidstakeres jobbengasjement og om det er noen sammenheng mellom jobbengasjement og symptomer på depresjon.

- Vi vet at arbeidsplassen for mange arbeidstakere kan være av stor betydning, både fordi den kan føre til at man blir syk, men også fordi den kan bidra til å gi oss et godt liv eller god helse, uttaler professorstipendiat Steffen Torp ved Høgskolen i Vestfold.

Han har sammen med medforskere fra Norge og Spania gjennomført en studie blant over 600 norske arbeidstakere. 

Les mer om studien på forskning.no 

Se også Arbeidstilsynets faktaside om helsefremmende arbeidsplasser

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar