Retur til hovedsiden

fredag 27. mai 2011

Ny milepæl for Miljøfyrtårn

Vi nærmer oss raskt 3000 private og offentlige virksomheter sertifisert som Miljøfyrtårn. Virksomhetene representerer 72 ulike bransjer og er spredt over hele landet. .

Kommune Norge har også en økning i antall sertifikater, men ligger noe etter det private næringslivet.
– Mer enn 250 kommuner har vedtatt å legge til rette for Miljøfyrtårnsertifisering, og her er det et stort potensiale, sier Morten Elieson, Daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Både de private og offentlige virksomhetene ser resultater av sertifiseringen. Reduserte kostnader ved lavere energibruk og bedre arbeidsmiljø er viktig for alle typer virksomheter. I tillegg får virksomhetene bedre omdømme og miljøbevisstheten øker blant de ansatte.

Stiftelsen Miljøfyrtårn har et mål om 10 000 sertifikat i løpet av 2015.– Sammen med myndigheter, kommuner og næringsliv skal vi greie å gjøre Norge enda bedre på miljø, avslutter daglig leder Morten Leuch Elieson.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar