Retur til hovedsiden

fredag 11. mars 2011

Bilforhandlere sertifiseres som Miljøfyrtårn

Ved utgangen av 2010 er tre av Bertel O. Steen sine bilforhandlere sertifiserte som Miljøfyrtårn, og ytterligere fem er i gang med prosesser som leder fram til miljøsertifisering.

- En miljøstrategi ble vedtatt våren 2010 og skal gi konsernet en tydelig miljøprofil, vise våre ambisjoner og at vi forplikter oss i det videre arbeidet, forteller Henning Larsen Miljøsjef i Bertel O. Steen. Allerede i 2002 ble noen av våre forhandlere miljøfyrtårnsertifisert, men det er først nå vi har systematisert arbeidet og utarbeidet en overordnet strategi for arbeidet, forteller Larsen videre.

Miljøprogram for forhandlere
Det er etablert et program for det videre miljøarbeidet under fellesnavnet BOS MiljøSmart. Programmet består av tre steg avhengig av hvilket nivå virksomheten ønsker å gå for. Steg 1 handler om å skape bevisstgjøring hos den enkelte forhandler, mens steg 2 og 3 ender i enten Miljøfyrtårn eller ISO 14001 sertifisering.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar