Retur til hovedsiden

onsdag 29. september 2010

Ny faremerking på Kjemikalier


De velkjente oransje faremerkene på produkter med farlige kjemikalier blir nå gradvis byttet ut med hvite faremerker med røde kanter. Bakgrunnen er nye regler for merking og klassifisering av kjemikalier som gjelder for alle verdens land.

Nye merker: Det blir nye faremerker, nye varselord og nye regler om klassifisering, merking og emballering av kjemikalier.
– For å beskytte miljøet og menneskers helse, må farlige kjemiske stoffer og stoffblandinger klassifiseres, merkes og emballeres forsvarlig. Disse reglene gjelder både kjemikalier som selges til forbrukere og kjemikalier til yrkesmessig bruk, sier avdelingsdirektør Marit Kjeldby i Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Les også om "Nye faremerker også i Norge"

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar