Retur til hovedsiden

tirsdag 10. august 2010

Gratis levering av elektrisk og elektronisk avfall

De fleste elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) inneholder helse- og miljøfarlige stoffer i varierende mengder.

Radioer har nå felles rapporteringskode i Norden

Det er opprettet returselskaper for EE-avfall for å sikre at det tas forsvarlig hånd om de kasserte EE-produktene (EE-avfall). Importører og produsenter i Norge er pliktig å være medlem av godkjent returselskap for EE-avfall. Alle returselskaper for EE- avfall skal være godkjent av Klima- og forurensningsdirektoratet. Alle forhandlere av EE-produkter er pliktig til å ta i mot tilsvarende EE-produkter når de er kasserte. Kasserte EE-produkter kan også leveres til kommunalt mottak.

Det er GRATIS for både bedrifter og privatpersoner å levere EE-avfall!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar