Retur til hovedsiden

tirsdag 15. februar 2011

Ikke alle kommuner er med i Miljøfyrtårnordningen

Næringslivet er avhengig av at hjemkommunen er med i Miljøfyrtårnordningen!
Bilde: Utdeling av miljøsertifikat til Express Tekstilservice AS i Fredrikstad 

Det er fortsatt en rekke kommuner som ikke har gått med i Miljøfyrtårnordningen. Dette kan fort gi næringslivet i disse kommunene et konkurransehandikapp. Stadig flere anbud som legges ut, krever at man har en form for miljøsertifisering. Og da står bedrifter i kommuner som ikke kan tilby Miljøfyrtårnsertifisering i realiteten utenfor konkurransen!

For mange bedrifter er Miljøfyrtårn det eneste reelle alternativet til en miljøsertifisering. Både EMAS og ISO14001 er systemer som krever store ressurser både fra ansatte og økonomi. Da er den nasjonale ordningen Miljøfyrtårn det eneste alternativet som gjenstår. Men dette krever som sagt at hjemkommunen blir med i ordningen. For kommuner som ønsker å være med i ordnigen kreves det veldig lite midler, men kommunen må knytte til seg en sertifisør. Kommunen kan også få forslag til ferdig saksfremlegg ved å henvende seg til Stiftelsen Miljøfyrtårn, og dermed spare administrasjonen for mye jobb for å legge dette frem politisk.

I mitt fylke Østfold er det nå tre kommuner som ikke tilbyr sine bedrifter denne muligheten for miljøsertifisering. Disse kommunene er Rygge, Hvaler og Hobøl. Vi får håpe disse setter dette på dagsordenen snarest mulig, slik at bedrifter som ønsker miljøsertifisering kan starte denne prosessen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar